Aulus Cornelius Celsus

Aulus Cornelius Celsus (asi 25 pred Kr. – 50 po Kr.) bol rímsky vzdelanec a encyklopedista, autor mnohozväzkovej encyklopédie Artes (Vedy). Celsova encyklopédia sa zaoberala šiestimi obormi: poľnohospodárstvom, lekárstvom, vojenstvom, rečníctvom, filozofiou a právom. Z týchto oddielov sa v úplnosti dochovalo osem kníh (VI-XIII) pojednávajúcich o lekárstve. Dochovaný výber sa objavuje pod menom De medicina (O lekárstve).

Aulus Cornelius Celsus
rímsky vzdelanec a encyklopedista
rímsky vzdelanec a encyklopedista
Narodenieasi 25 pred Kr.
Zaalpská Galia
Úmrtie50 po Kr.
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Aulus Cornelius Celsus

Celsus pochádzal pravdepodobne zo Zaalpskej Galie (Gallia Narbonensis). Pre obrovský objem informácii o starovekom lekárstve, chirurgii, liečivách a výžive sa už od stredoveku predpokladalo, že sám musel byť lekárom. Dnes sa takáto možnosť javí ako nie úplne pravdepodobná.

De medicina

Celsova Medicina vychádza zo starších gréckych prameňov, obzvlášť z pojednaní o alexandrijskej medicíne, nie je to však iba kompilácia. Celsus sám pridáva niektoré rímske poznatky a postupy. Navyše, Celsus spomína existenciu viacerých lekárskych škôl a ich vzájomné spory, ale sám si udržiava nadhľad, čo mu umožňuje kriticky hodnotiť viaceré lekárske smery. Učenec sa napríklad zmieňuje o napätí medzi lekármi „empirickými“, ktorí sa uspokojili s určovaním diagnózy na základe vonkajšieho pozorovania a jej následným liečením, a „racionalistickými“, ktorí sa pokúšali odhaliť pôvod chorôb a boli zástancami pitiev a štúdia anatomických vlastností ľudského tela. V súvislosti s týmito dvoma stranami sa Celsus snaží polemizovať o kladoch a záporoch experimentov vykonávaných na zvieratách a na ľuďoch.

Celsov štýl charakterizuje výrazová vybrúsenosť a elegancia. Zaraďuje sa k najelegantnejším prozaickým dielam, ktoré antický svet priniesol, za čo vďačí svojej neprestávajúcej obľube od čias humanizmu.

De medicina Aula Cornelia Celsa bola po prvý raz v tlači vydaná už roku 1478.

Iné projektyUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.