Sheliak

(Presmerované z Beta Lyrae)

Sheliak alebo Beta Lyrae (β Lyr / β Lyrae) je viacnásobná hviezda v súhvezdí Lýra.

Beta Lyrae

Názov pochádza z arabského Sulahfá = korytnačka, lýra z korytnačieho panciera. Je to zákrytová premenná polodotyková viacnásobná hviezda. V malom ďalekohľade možno vidieť jej modravého vizuálneho sprievodcu, ktorý má jasnosť 7,8 mag. V skutočnosti leží tento sprievodca od Sheliaku veľmi ďaleko. Samotný Sheliak je veľmi tesnou dvojhviezdou, ktorú nerozlíšia žiadne ďalekohľady. Je to zákrytová premenná typu W Serpentis, no niekedy sa označuje ako prototyp premenných hviezd typu Sheliak. Mení svoju jasnosť medzi 3,4 a 4,3 mag. s periódou 12,91 dňa. V rámci tejto periódy sa vyskytuje sekundárne minimum, pri ktorom jasnosť poklesne o 0,4 mag. Hlavná zložka je obor spektrálnej triedy B9, druhá zložka má spektrálny typ A8. Obe hviezdy svojím vzájomným gravitačným pôsobením vytvárajú spoločný plynový obal, ktorý ich obklopuje a rozpína sa. Vzniká únikom prúdu plazmy z obra. Sheliak je veľmi žeravá hviezda, takže sa v spektre prejavuje širokými emisnými čiarami, ktorých intenzita sa počas svetelných hviezd dvojhviezdy len nepatrne mení. Obal sa rozpína rýchlosťou 75 km/s. Zmeny jej jasnosti sa dajú ľahko pozorovať voľným okom. Vhodné porovnávacie hviezdy sú Sulafat (magnitúda 3,24) a kappa Lyrae (4,33).