Biskupská berla alebo biskupské žezlo (lat. baculus, virga pastoralis, csl. пáстирскїй жéзлъ) je znakom Áronovej palice, znakom, že biskup je strážca stáda (veriacich). Prináleži k biskupským insígniám a je znakom pastierskej moci biskupa. Biskup dostáva berlu na znak pastierskej moci pri biskupskej vysviacke a nosí ju pri liturgických obradoch v ľavej ruke. Jej používanie je v Cirkvi známe od 7. storočia.

Bulharský pravoslávny patriarcha Maxim s biskupským žezlom v ruke.
Vladyka Sviatoslav, hlava Ukrajinskej katolíckej cirkvi s biskupským žezlom staršieho (jednoduchšieho) typu.

V latinskej cirkvi upraviť

V rímskokatolíckej cirkvi je na hornom konci ohnutá (často až zatočená do špirálovitého tvaru) tak, že je špička ohnutá smerom nadol, čo vyjadruje, že moc diecézneho biskupa je obmedzená rímskym biskupom. To znamená, že diecézny biskup nemá až takú moc ako pápež, je mu podriadený. Opáti a Opátky vo svojich kláštoroch sú oprávnení nosiť opátsku berlu.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi upraviť

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sú na vrchnom konci biskupského žezla dva hady s hlavami nasmerovanými oproti sebe, ktoré sú symbolom múdrosti a rozvážnosti, ktorými má byť biskup vyzbrojený pri spravovaní eparchie. Staršia forma biskupského žezla je jednoduchšia, vrch je zakončený mierne zaoblenou krátkou priečnou palicou. Na vrchu žezla je vždy kríž. Igumen alebo archimandrita monastiera má právo nosiť mníšske žezlo.

V protestantských spoločenstvách upraviť

V protestantských cirkvách biskupi biskupskú berlu nepoužívajú. V mnohých protestantských denomináciách resp. nedenominačných zboroch, pozícia biskupa neexistuje.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Literatúra upraviť

  • Lojek, Antonín:Symbolika biskupské hole v obraze. [The symbolism of the crosier in paintings.] Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O.Praem k šedesátým narozeninám. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013 - (Šidlovský, E.; Valeš, V.; Polesný, J.), s. 167-179. ISBN 978-80-260-3820-7