Ukrajinská gréckokatolícka cirkev

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví byzantského obradu. V súčasnosti je najpočetnejšou východnou katolíckou cirkvou.

Článok zo série
Východné katolícke cirkvi

Debata medzi katolíkmi a orientálnymi kresťanmi v 13. storočí

Tradícia alexandrijská
Etiópska  · Eritrejská  · Koptská
Tradícia antiochijská
Maronitská · Sýrska · Sýrsko-malankarská
Tradícia arménska
Arménska
Tradícia chaldejská
Chaldejská · Sýrsko-malabarská
Tradícia konštantínopolská
Albánska · Bieloruská · Bulharská
Grécka · Chorvátska · Italo-albánska
Macedónska · Maďarská
Melchitská · Rumunská · Rusínska
Ruská · Slovenská · Ukrajinská

Jej pôvod siaha do obdobia pokresťančovania východných Slovanov. Po r. 1054 sa vplyvom východnej schizmy postupne cirkev na území Rusi postupne dostala do postavenia nepriateľského voči západnej cirkvi.

V roku 1596 bola podpísaná Brestská únia, ktorou sa pravoslávni na území pod vládou Poľska pričlenili ku Katolíckej cirkvi.[1]

Po rozdelení Poľska medzi susedné štáty sa gréckokatolíci, ktorí sa ocitli na území Ruska, stali opäť pravoslávnymi. V Rakúsko-Uhorskej časti Ukrajinského územia boli gréckokatolícke štruktúry naproti tomu podporované.

Po 2. svetovej vojne sa takmer všetci ukrajinskí gréckokatolíci dostali pod vládu Sovietskeho zväzu. Tzv. ľvovská synoda pod sovietskou réžiou v roku 1946 vyhlásila Brestskú úniu za zrušenú. Gréckokatolícka cirkev bola perzekvovaná a mohla existovať len v utajení. Počas tohto obdobia pôsobila najmä v diaspore v zahraničí.

Po páde komunistického režimu mohla cirkev znova začať legálne pôsobiť. V súčasnosti má okolo 4,3 milióna členov[2] a je najväčšou východnou katolíckou cirkvou. Najviac veriacich má Ukrajinská gréckokatolícka cirkev na západnej Ukrajine, ale svoje eparchie má aj mimo európskeho kontinentu.

Hlavným centrom Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi je Kyjev spolu s Ľvovom. Najvyšším predstaviteľom je kyjevsko-haličský väčší arcibiskup, ktorým je v súčasnosti Jeho Blaženosť vladyka Sviatoslav (Ševčuk).

Organizačná štruktúra

upraviť
 
Eparchie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine (Kyjev; Ľvov, Sokaľ-Žovkva, Sambir-Drohobyč, Stryj; Ivano-Frankivsk, Kolomyja-Černivci; Ternopiľ-Zboriv, Bučač, Kamjanec-Podiľskyj; arcibiskupské exarcháty: Luck, Doneck, Charkiv, Odessa, Krym)

Ukrajina:

  • väčšie arcibiskupstvo - Kyjev-Halič
  • metropolitné archieparchie - Ľvov, Ivano-Frankivsk, Ternopiľ-Zboriv
  • eparchie - Bučač, Černivci, Kamianec-Podiľskyj, Kolomyja, Sambir-Drohobyč, Sokaľ-Žovkva, Stryj
  • arcibiskupské exarcháty - Doneck, Charkiv, Luck, Odessa, Krym

USA:

  • metropolitná archieparchia - Philadelphia
  • eparchie - Parma, Chicago, Stamford

Kanada:

  • metropolitná archieparchia - Winnipeg
  • eparchie - Edmonton, New Westminster, Saskatoon, Toronto

Poľsko:

Brazília:

  • metropolitná archieparchia - Curitiba
  • eparchia - Prudentópolis

Ostatné krajiny:

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť