Boľševizmus alebo zriedkavo boľševictvo môže byť:

 • pôvodne (od roku 1903): leninský smer resp. frakcia Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany[1][2][3], pozri pod boľševikRuská sociálnodemokratická robotnícka strana
 • od roku 1918:
  • marxizmus-leninizmus (a prípadne stalinizmus), najmä ako teória a prax sovietskych komunistov a prípadne aj nimi ovplyvňovaných politických strán a štátov[3][4][2], pozri marxizmus-leninizmus
  • teória a prax diktatúry proletariátu[5] (čo je jedna z hlavných myšlienok marxizmu-leninizmu), pozri diktatúra proletariátu
  • štátna politika založená na hegemonistickej vláde komunistickej strany legitimizujúcej svoje postavenia zastupovaním (údajnej) väčšiny pracujúcich[1], pozri napr. pod komunistický režim
 • pejoratívne: myšlienky komunizmu, najmä sovietskeho boľševizmu (pozri vyššie), resp. súvisiace javy, vnímané ako hrozba, proti ktorej treba bojovať[6]
 • obyčajne pejoratívne (a nepresne):[4][2]

Boľševictvo môže byť zriedkavo aj označenie pre boľševické (teda boľševizmom poznačené) názory[7].

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b boľševizmus. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 203.
 2. a b c boľševizmus. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 3. a b ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1996. 511 s. ISBN 80-85983-11-7. S. 35.
 4. a b boľševizmus. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 5. boľševizmus. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Diel I. A – D. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 344 s. S. 102.
 6. Bolschewismus, der [online]. dwds.de, [cit. 2022-08-24]. Dostupné online.
 7. boľševictvo. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 117.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.