Boľševizmus alebo zriedkavo boľševictvo môže byť:

 • pôvodne (od roku 1903): leninský smer resp. frakcia Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany[1][2][3], pozri pod boľševikRuská sociálnodemokratická robotnícka strana
 • od roku 1918:
  • marxizmus-leninizmus (a prípadne stalinizmus), najmä ako teória a prax sovietskych komunistov a prípadne aj nimi ovplyvňovaných politických strán a štátov[2][3][4], pozri marxizmus-leninizmus
  • teória a prax diktatúry proletariátu[5] (čo je jedna z hlavných myšlienok marxizmu-leninizmu), pozri diktatúra proletariátu
  • štátna politika založená na hegemonistickej vláde komunistickej strany legitimizujúcej svoje postavenia zastupovaním (údajnej) väčšiny pracujúcich[1], pozri napr. pod komunistický režim
 • pejoratívne: myšlienky komunizmu, najmä sovietskeho boľševizmu (pozri vyššie), resp. súvisiace javy, vnímané ako hrozba, proti ktorej treba bojovať[6]
 • obyčajne pejoratívne (a nepresne):[2][4]

Boľševictvo môže byť zriedkavo aj označenie pre boľševické (teda boľševizmom poznačené) názory[7].

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. a b boľševizmus. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 203.
 2. a b c boľševizmus. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 3. a b ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1996. 511 s. ISBN 80-85983-11-7. S. 35.
 4. a b boľševizmus. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 5. boľševizmus. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Diel I. A – D. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 344 s. S. 102.
 6. Bolschewismus, der [online]. dwds.de, [cit. 2022-08-24]. Dostupné online.
 7. boľševictvo. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 117.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.