Bod slnovratu

Bod slnovratu alebo solsticiálny bod je bod na ekliptike, v ktorom je Slnko najďalej od svetového rovníka. Slnko je v bode slnovratu, keď nastal slnovrat. V bode slnovratu má Slnko deklináciu rovnajúcu sa sklonu ekliptiky k svetovému rovníku, teda okolo 23 stupňov. Od bodu slnovratu sa Slnko pri svojom pohybe začína na nebeskej sfére (zhora resp. zdola) k svetovému rovníku.

Existujú dva body slnovratu letný bod (slnovratu) (okolo 21. júna, t.j. keď je letný slnovrat) a zimný bod (slnovratu) (21. alebo 22. decembra, t.j. keď je zimný slnovrat).

ZdrojUpraviť