Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol Dohovor CITES platnosť 28. mája 1992. Po zániku Česko-Slovenska zabezpečilo Slovensko pokračovanie členstva dňom 1. januára 1993. V súčasnosti k tomuto dohovoru pristúpilo už 176 členských štátov sveta. Je to dôsledok skutočnosti, že určité druhy, vďaka neustále narastajúcemu medzinárodnému obchodu s nimi, sa dostali na pokraj vyhubenia.

Účel dohovoru upraviť

Účelom dohovoru je postaviť medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa zabezpečila ochrana ohrozených druhov pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného drancovania pre obchodné účely. Dohovor CITES obmedzuje hlavne obchod s jedincami ohrozených druhov získaných z voľnej prírody, kontroluje však i obchod so živočíchmi odchovanými v zajatí.

Predmet ochrany upraviť

Predmetom ochrany CITES je približne 35 000 druhov rastlín a 2 500 druhov živočíchov. Jednotlivé druhy sú zaradené do príloh podľa stupňa ohrozenosti.

Príloha I - V prílohe sa nachádzajú druhy bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode.

Príloha II - Príloha zahŕňa druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval.

Príloha III - Do prílohy jednotlivé štáty aktuálne navrhujú druhy, ktoré sú ohrozené na ich území.


Predmetom Dohovoru CITES sú všetky opice, nosorožce, medvede, mačkovité šelmy, slon africký a indický, vydry, dravé vtáky, sovy, tukany, všetky druhy papagájov s výnimkou andulky a korely, krokodíly, veľhady, pytóny, chameleóny, jašterice, morské a suchozemské korytnačky, leguány, motýle. Z rastlín sú to predovšetkým kaktusy, orchidey (s výnimkou rezaných vypestovaných rastlín), cykasy, aloy, snežienka jarná, ale aj niektoré vzácne tropické dreviny.

Dohovor CITES sa však nevzťahuje len na živé zvieratá, ale aj na uhynuté, ako aj na ich časti a produkty, ktoré sa z nich vyrábajú (surová alebo spracovaná koža, kožušina, mäso, trofeje, kabelky, peňaženky, lieky, slonovina, rohovina). Hlavnými vývoznými oblasťami sú Stredná a Južná Amerika, Afrika a Ázia. Hlavnými dovoznými oblasťami sú Severná Amerika, Európa, Ďaleký východ (Japonsko, Kórea, Čína), Stredný východ a Austrália. Najčastejšie sa obchoduje s kožami plazov, kožušinami, živými exotickými vtákmi, mušľami, koralmi, kaktusmi a orchideami. Import a export živých jeseterov, ako aj kaviáru, mäsa, kostí a ďalších derivátov z jeseterovitých rýb podlieha ustanoveniam CITES.

Ohrozené živočíchy a rastliny na Slovensku upraviť

Z našich pôvodných živočíchov patria do prílohy I orol kráľovský, sokol sťahovavý, orliak morský a vydra riečna. Do prílohy II sú zaradené: sovy, drop fúzatý, žeriav popolavý, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá a jasoň červenooký. Z našich pôvodných druhov rastlín sú do príloh zaradené všetky druhy z čeľade vstavačovitých, stenbergia jesienkovitá, cyklámen fatranský a snežienka jarná.

Externé odkazy upraviť