Mačka divá alebo mačka lesná[3] (Felis silvestris/Felis sylvestris) je druh z rodu Felis (mačka). Žije v Európe, Afrike a v Ázii až po západnú Čínu, Mongolsko a Indiu. Výskyt na Slovensku bol doložený na 64,8 % územia.[3]

Mačka divá
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
globálne[1]
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
na Slovensku[2]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Felis silvestris
Schreber, 1775
Synonymá
mačka lesná

Rozšírenie mačky divej a jej poddruhov
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov mačka divá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci.[1]

Opis upraviť

Mačka divá sa veľmi podobá našej domácej mačke. Mačka divá môže vážiť 1,2-8 kg a dosiahnuť dĺžku 47-78 cm. Má na prvý pohľad zavalitejšiu postavu ako mačka domáca, najmä vďaka dlhšej a hustejšej srsti. Mačka divá má tiež väčšiu hlavu s dlhými fúzmi a menšími ušami. Je sfarbená do sivohneda až sivožlta, s výraznými ryhami na chrbte, chvoste a nohách. Na chrbte má výrazný tmavý pás, brucho býva krémovo žlté. Od zdivočenej mačky domácej ju možno odlíšiť najmä podľa chvosta - chvost mačky divej je kratší ako polovica dĺžky jej tela, po celej dĺžke huňatý a pred koncom má 3-4 pruhy, kým zdivočená mačka domáca má chvost dlhší ako polovicu dĺžky svojho tela, postupne sa zužuje a má väčší počet pruhov na konci.

Jej poddruhy, mačka plavá a mačka stepná, sú predkovia dnešnej domestikovanej mačky domácej.

Veľkosť upraviť

 • Dĺžka: 55 - 85 cm bez chvosta
 • Výška v kohútiku: až 35 - 40 cm
 • Chvost: 25 - 40 cm
 • Hmotnosť: 8 kg a viac

Rozšírenie na Slovensku upraviť

Zo 429 mapovacích kvadrátov DFS sa celkovo vyskytol v 279 (64,8 % rozlohy Slovenska, do roku 1964 len v 128, 29,7 %) v nadmorských výškach 98 (Poľany) – 1 450 m n. m. (Popradské pleso vo Vysokých Tatrách).[3]

Na Slovensku žije najmä v pahorkatinách a v podhorských aj horských lesoch, v najvyšších horách, ako sú Vysoké Tatry a Nízke Tatry, sa vyskytuje vzácne.[3]

Jej stavy boli v minulosti veľmi znížené, preto sa pristúpilo k jej umelému odchovu a vypúšťaniu do voľnej prírody.

Biotop upraviť

Nájdeme ju všade, kde sa zachovali staršie lesné komplexy s dostatkom dutín či nôr po iných zvieratách. Pre mačku divú sú typické zmiešané a listnaté lesy v podhorí alebo vo vrchovinách, výnimočne sa vyskytuje vo vysokých horách alebo nížinách.

Spôsob života upraviť

Mačka divá je nočným zvieraťom. Cez deň oddychuje v brlohu, alebo pod vývratmi stromov. Žije samotárskym životom. Dokáže loziť po stromoch a loviť vo výškach.

Dožíva sa 15-20 rokov.

Potrava upraviť

Živí sa drobnými stavovcami, najmä myšami, hrabošmi a vtákmi, výnimočne uloví mladého králika alebo zajaca.

Delenie upraviť

Členenie na poddruhy je sporné:

Delenie 1:

Delenie 2 podľa Mattern, M. Y., McLennan, D. A., 2000: Phylogeny and speciation of Felids:

Delenie 3:

Delenie 4:

 • žiadne poddruhy

Delenie 5 podľa savci.cz:

 • Felis silvestris gordoni
 • formy mačky Felis silvestris libyca:
  • Felis silvestris cafra
  • Felis silvestris lybica
 • formy mačky Felis silvestris ornata:
  • Felis silvestris caudata
  • Felis silvestris ornata
 • formy mačky divej:

Delenie 6 podľa angl. wiki:

 • africké poddruhy:
  • Felis silvestris brockmani
  • Felis silvestris cafra
  • Felis silvestris foxi
  • Felis silvestris griselda
  • Felis silvestris libyca
  • Felis silvestris ocreata
  • Felis silvestris pyrrhus
 • ázijské poddruhy:
  • Felis silvestris caudata
  • Felis silvestris ornata
  • Felis silvestris shawiana
 • európske poddruhy:
  • Felis silvestris cretensis
  • Felis silvestris caucasia
  • Felis silvestris grampia
  • Felis silvestris jordansi
  • Felis silvestris reyi
  • Felis silvestris sarda
  • mačka divá európska (Felis silvestris silvestris)
  • Felis silvestris tartessia
 • mačka domáca (Felis silvestris catus)

Ochrana upraviť

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 1840 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[4] Druh európskeho významu[4] zaradený do Bernského dohovoru (Príloha II)[5] a smernici o biotopoch (Príloha IV).

Referencie upraviť

 1. a b IUCN Red list 2020.2. Prístup 8. októbra 2020.
 2. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia) Slovenska: Dávid Žiak, Peter Urban (en: ed (Ecosozological) List of Mammals (Mammalia) of Slovakia), s. 155.
 3. a b c d KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Ján Krištofík, Pavel Hell, Jozef Bučko, Michal Stanko, Vladimíra Hanzelová & Marta Špakulová. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Mačka divá (lesná) - Felis silvestris, s. 411 - 416.
 4. a b Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online.
 5. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mačka divá
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Mačka divá