Orliak morský

druh vtáka rodu Haliaeetus

Orliak morský[3] (iné názvy: orol morský[3], zastarano: rybár[4], rybárik[5]; lat. Haliaeetus albicilla) je druh z čeľade jastrabovité. Obýva celú severnú Palearktídu. Na Slovensku žije pri veľkých riekach a vodných plochách.[6] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov orliak morský patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, európska populácia má takisto stúpajúci trend.[1]

Orliak morský
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Haliaeetus albicilla
Linnaeus, 1758
Synonymá
orol morský

Mapa rozšírenia orliaka morského
     Hniezdiaci
     Stály
     Migrujúci
     Zimujúci
      Reintrodukovaný, celoročný výskyt
      Reintrodukovaný, migrujúci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Hlas upraviť

Orliak morský sa ozýva vysokým a rýchlym kli-klik-klik[7] alebo kyik, kyik, kyik..., pripomínajúcim hlas tesára čierneho [8] v čase toku. U samice znie zreteľne hlbšie ako u samca. Je to kontaktný hlas, séria 15 - 30 volaní stúpajúca čo do rýchlosti i výšky tónu. Týmto hlasom sa ozýva najmä v období hniezdenia[9]. Pri rušení na hniezde znie ako kli-kli-kli...[9]. Známy je aj hlboký štekavý hlas kru.[7]

Výskyt a stav na Slovensku upraviť

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 0 - 5, zimujúcich jedincov 40 - 80. Veľkosť populácie vykazuje mierny nárast od 20 do 50%. Veľkosť územia na ktorom sa vyskytuje je stabilná, maximálna zmena do 20%. Ekosozologický status v roku 1995 Im - nezaradený migrant, resp. nehniezdič. V roku 1998 CR:B1, CR - kriticky ohrozený. V roku 2001 CR - kriticky ohrozený.[10] V roku 2014 VU* D - zraniteľný.[2] Dôvodom preradenia do nižšej kategórie môže byť niektorý z nasledujúcich dôvodov: zvýšenie počtu rozmnožujúcich sa jedincov, rastúci trend populácie, zväčšovanie areálu alebo aj možnosti pozitívneho ovplyvnenia populácií z okolitých krajín.[11][12] Európsky ochranársky status SPEC3 - druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia R - vzácny druh.[6]

Ochrana upraviť

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 10000 € (Vyhláška MŽP č. 170/2021).[13]

Dôležitým faktorom v ochrane všetkých lesných druhov vtákov sú správne spôsoby obhospodarovania lesov, nerúbať v hniezdnej dobe a nie veľkoplošným holorubným spôsobom.[6] Vhodným modelom je prírode blízke hospodárenie v lesoch.[14][15] Za hniezdnu dobu orliaka morského je považované obdobie od 1. januára do 31. júla, podľa prílohy č.3 internej smernice Štátnej ochrany prírody SR "IS-20-2021 Smernica k uzatváraniu dohôd o sprístupnení porastov pre účely realizácie prírode blízkeho obhospodarovania lesov" pre potreby špecifického opatrenia 4.3 Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy[16][17] :Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach.

Orliak morský je druh európskeho významu[18] , ktorý sa vyskytuje ako kritériový druh v 1 chránenom vtáčom území - Dunajské luhy. [19]

Druh je zaradený do Bonnského dohovoru (Príloha I).[20]

Galéria upraviť

Referencie upraviť

 1. a b IUCN Red list 2023.1. Prístup 23. mája 2024
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. a b KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-08]. Dostupné online.
 4. rybár. In: Historický slovník slovenského jazyka
 5. rybárik. In: Historický slovník slovenského jazyka
 6. a b c DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Jozef Chavko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Orliak morský, s. 172 - 174.
 7. a b PETERSON, R. T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P. A. D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 8. JONSSON, Lars. Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1992. ISBN 3-440-06357-7. (po nemecky)
 9. a b GÉNSBØL, Benny. Greifvögel (alle europäischen Arten, Bestimmungsmerkmale, Flugbilder, Biologie, Verbreitung, Gefährdungsgrad, Bestandsentwicklung). [s.l.] : BLV-Verlagsgesellschaft, 1986. 384 s. ISBN 978-3-405-13152-4. Kapitola Seeadler, Stimme, s. 81.
 10. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 11. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 12. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 13. Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.
 14. Zákon č. 326/2005 Z. z. (Zákon o lesoch) [online]. 22.7.2005, [cit. 2021-11-03]. Dostupné online.
 15. Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBOL) [online]. lesmedium.sk, 2019, [cit. 2021-11-03]. Dostupné online.
 16. Adaptácia na zmenu klímy [online]. minzp.sk, [cit. 2021-11-03]. Dostupné online.
 17. Uznesenie vlády SR č.476 k Akčnému plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy [online]. minzp.sk, 31. augusta 2021, [cit. 2021-11-03]. Dostupné online.
 18. Vtáčie druhy Natura 2000 [online]. sopsr.sk, [cit. 2021-11-03]. Dostupné online.
 19. RIDZOŇ, Jozef; KARASKA, Dušan; TOPERCER, Ján. Aktuálny stav výberových druhov vtákov v Chránených vtáčích územiach na Slovensku. Prvé. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015. Dostupné online. ISBN 978-80-89310-94-4.
 20. Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1995-03-01, [cit. 2020-02-20]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť