Cementácia (hutníctvo)

Cementácia je proces vytláčania kovov z roztokov, iným - menej ušľachtilým kovom. Je založený na elektrochemickej reakcii medzi kovom (cementátorom) a iónom vylučovaného kovu. Pre cementáciu platí, že neušľachtilejší kov vyredukuje ušľachtilejší, tzn. že kov s nižším elektródovým potenciálom EV vyredukuje kov s vyšším EV.

Elektrochemický rad napätia kovovUpraviť

hlavný článok Elektrochemický rad napätia kovov Nazývaný tiež Beketov rad.

Kovy sú radené podľa hodnôt ich štandardného elektródového potenciálu (tj. elektródového potenciálu vzťahujúceho sa ku vodíkovej elektróde

Redukovaný rad


Kov stojaci vľavo od vodíka (H2) je schopný kov (v kladnom oxidačnom stave) stojaci vpravo zredukovať a sám sa oxiduje
Kov (v kladnom oxidačnom stave) stojaci vpravo od vodíka (H2) je schopný kov stojaci vľavo zoxidovať a sám sa redukuje