Charlesov zákon v termodynamike a fyzikálnej chémii je vzťah pre izochorický dej prebiehajúci v ideálnom plyne.

Tlak plynu pri stálom objeme sa mení priamo úmerne s jeho termodynamickou teplotou.

Inak povedané:

Medzi tlakom a teplotou existuje lineárna závislosť, za predpokladu že sa nemení látkové množstvo plynu a jeho objem je konštantný.

Rovnica Upraviť

Charlesov zákon je možné vyjadriť rovnicou

 

kde   je tlak plynu a   je jeho termodynamická teplota.

Konštanta sa označuje ako teplotná objemová rozaťažnosť.

V je objem plynu
T je teplota plynu (merané v kelvinoch)
k je konštanta

História Upraviť

Teplotnú rozpínavosť vzduchu popísal francúzsky fyzik Jacques Alexandre César Charles v roku 1787 nezávisle od Gay-Lussaca a Daltona. Tieto vzťahy boli publikované na základe Gay-Lussacovho článku, preto bývá tento zákon niekedy označovaný ako Gay-Lussacov izochorický zákon.

Pozri aj Upraviť