Chef-lieu (plurál Chefs-lieux) (slovensky zhruba vedúce miesto) je vo frankofónnych krajinách označenie pre mesto v ktorom sídlia orgány príslušnej územnej samosprávy, alebo administratívne jednotky (hlavné mestá štátov sa takto s výnimkou Novej Kaledónie neoznačujú).

Chef-lieu v Belgicku je sídlo každej z desiatich provincií a troch regiónov.

Kontinentálne Francúzsko

upraviť
  • Chef-lieu de région a chef-lieu de département je označenie miest so sídlom prefektúry, t.j. úradu štátnej správy departementu. V každom regióne je jeden z prefektov zástupcom regiónu aj departementu.
  • Chef-lieu d'arrondissement je označenie miest podprefektúry, t.j. úradu štátnej správy obvodu.
  • Chef-lieu de canton nie je sídlom úradu, pretože francúzske kantóny slúžia ako volebné obvody. Jedná sa vždy o najväčšiu obec v danom kantóne, ktorej z tejto pozície nevyplývajú žiadne povinnosti.
  • Chef-lieu de commune je v podstate každá francúzska obec, ostatné sídla sa nazývajú osady (Hameau).

Chef-lieu de la collectivité je sídlo prefekta (Saint-Pierre a Miquelon, Mayotte, Guadeloupe, Svätý Martin a Svätý Bartolomej), hlavného komisára (Francúzska Polynézia), alebo vrchného správcu (Wallis a Futuna).

  • Chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie je označenie mesta Nouméa, ktoré je hlavným mestom Novej Kaledónie.
  • Chef-lieu provincial je označenie pre sídlo jednej z troch provincií
  • Chef-lieu de commune je obdobný prípad ako u obcí vo Francúzsku.

Každé z 15 grófstiev, na ktoré sa člení kanadská provincia New Brunswick, má vlastného chef-lieu.

Chef-lieu je tu používaný pre označenie sídla guvernorátu, alebo okrsku.

Luxemburské veľkovojvodstvo sa delí na dva obvody, tri okresy, 12 kantónov a 118 obcí. Každá z týchto jednotiek má svoje chef-lieu.

Chef-lieu sa užíva pre sídlo švajčiarskeho kantónu. 16 z 26 kantónov sa delí na okresy a každý z týchto okresov má mesto nazývané chef-lieu de district.

Chef-lieu sa užíva pre sídlo 24 guvernorátov, ktoré sa delia na delegácie. Ich sídla sa označujú ako chef-lieu de Délégation.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chef-lieu na českej Wikipédii.