Chodidlo môže byť:

 • u niektorých stavovcov (vrátane človeka):
  • planta (alebo planta pedis) - t. j. spodná časť nohy v užšom zmysle (inak povedané: našľapovacia plocha [zadnej resp. dolnej] končatiny), často okrem prstov a ojedinele aj okrem päty[1][2][3][4][5][6][7][8][9], odborné synonymum: stupaj, neodborné: šľapa(j), podošva[10], pozri chodidlo (planta pedis)
  • noha v užšom zmysle (t.j. u človeka dolná končatina od členka dolu resp. podobná časť končatiny u niektorých iných stavovcov)[11][12][13][14][15], pozri noha (v užšom zmysle)
 • u článkonožcov: posledný článok nohy, synonymum: tarzus, lat. tarsus[16][3], pozri pod končatina článkonožcov
 • časť ponožky alebo pančuchy priliehajúca na časť nohy, na ktorú sa našľapuje, synonymum: stupaj, šľapa[17][10][18], pozri chodidlo (ponožka)

Referencie

upraviť
 1. chodidlo, stupaj. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 2. noha. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. s. 544.
 3. a b chodidlo. In: Malá československá encyklopedie 2 D – Ch. Praha: Academia, 1985. s. 944.
 4. PLATZER, Werner. Taschenatlas Anatomie. 10. vyd. [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2009. ISBN 978-3-13-492010-9. S. 440-443.
 5. publi.cz, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 6. Fotografický interaktivní atlas člověka [online]. atlascloveka.upol.cz, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 7. chodidlo In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 3. H – Kn. Praha: Československý kompas, 1927.
 8. Patrick Messner Student der Tiermedizin. Planta pedis - DocCheck Flexikon [online]. flexikon.doccheck.com, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 9. Pes in: Roche Lexikon Medizin 5. Auflage dostupné online (prístup: 2016-11-04)
 10. a b chodidlo. In: Synonymický slovník slovenčiny, 2004. dostupné online
 11. BURNIE, D. et al.: Vták : unikátny obrazový sprievodca. Bratislava: Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1754-6. s. 36.
 12. chodidlo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 524.
 13. Preklad položky S90 v MCH10 (verzia 2016), ale na inom mieste je použitý výraz chodidlo ako preklad slova planta
 14. priehlavok. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 15. chodidlo (str. 0425). In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 16. Kmeň Arthropoda (článkonožce) [online]. vuvb.uniza.sk, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online. Archivované 2016-08-31 z originálu.
 17. chodidlo. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 18. stupaj. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.