Chránený strom

kategória chránených prírodných objektov
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia

Chránený strom (ChS) je kategória chránených prírodných objektov. Za chránené stromy sa vyhlasujú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy, alebo ich skupiny, vrátane stromoradí. Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy rastúce na lesnom pôdnom fonde. Lesy Slovenskej republiky majú vo svojej správe celkovo 133 chránených stromov. [1]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Výročná správa 2009 [online]. Banská Bystrica : Lesy Slovenskej republiky, 2010, [cit. 2011-04-20]. Dostupné online.