Kordaitotvaré

(Presmerované z Cordaitophyta)

Kordaitotvaré (lat. Cordaitales alebo Cordai(t)anthales) je vyhynutý rad oddelenia borovicorasty (ihličnany). V niektorých (najmä starších) systémoch sa radí ako jediný rad oddelenia kordaitorasty (lat. Cordaitophyta) nahosemenných rastlín a/alebo jediný rad triedy kordaity (lat. Cordaitopsida alebo Cordai(t)anthopsida) nahosemenných rastlín; Němejc v minulosti kordaitotvaré radil do taxónu lyginodendrorasty.

kordaitotvaré
Cordaites lungatus JdP.jpg
skamenený odtlačok kordaitu
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cordaitales
Synonymá
Cordaitanthales, Cordaianthales
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Rad zahŕňa jedinú čeľaď kordaitovité (Cordaitaceae alebo Cordaitanthaceae).

EtymológiaUpraviť

Taxón je pomenovaný podľa českého mykológa a paleontológa Jozefa Cordu.

Vedecký názov je buď podľa rodu Cordaites (z toho je napr. Cordaitales) alebo podľa rodu Cordai(t)anthus (z toho napr. Cordai(t)anthales).

ZnakyUpraviť

Kordaitotvaré boli pomerne vysoké vetvené stromy s druhotne hrubnúcim kmeňom. Listy mali celistvé s rovnobežnou žilnatinou. Vytvárali jednopohlavné šištice. Samčie boli špirálovito usporiadané striedavo zo sterilných a plodných (fertilných) plodolistov. Peľ mal 1 alebo 2 vzdušné vaky a prenášal sa vetrom (vetroopelivosť). Samičie šištice boli zložené prevažne zo sterilných plodolistov, ktoré sa začali rozlišovať na podporné šupiny a semenné šupiny (podobne ako u borovicorastov). Iba na vrchole šištice bol jeden, alebo viac plodných plodolistov. Oplodnenie nastávalo pravdepodobne až na zemi po opade šištice.

VýskytUpraviť

Boli celosvetovo rozšírené vo vlhkých pralesoch karbónu a permu a spoluvytvárali čierne uhlie.

Vývojové vzťahyUpraviť

Ide možno o predkov moderných borovicorastov. Podrobnosti o ich vývojových vzťahoch pozri v kapitole o vývojových vzťahoch v článku borovicorasty.

SystematikaUpraviť

Najznámejší rod je Cordaites. Ide o neprirodzený rod; prísne vzaté je to len označenie listov kordaitotvarých, ale bežne sa používa aj ako nejasné rodové označenie pre celú rastlinu. Aj ďalšie rody sú neprirodzené, lebo sú určované najmä podľa tvaru - napr. rod Cordaianthus (=Cordaitanthus) je prísne vzaté označenie šíštíc, rod Amelyon je prísne vzaté označenie dreva koreňov, a rody Cordaicarpus, Cardiocarpus a Samaropsis sú prísne vzaté len označenia rôznych typov semien kordaitotvarých. Podľa určitých častí kmeňa resp. dreva sú pomenované rody Dadoxylon, Araucarioxylon, Mesoxylon, Premnoxylon, Cordaixylon, Pennsylvanioxylon a Artisia. Celkovo je známych okolo 40 takýchto (kvázi-)rodov kordaitotvarých. [1][2][3][4]

V minulosti sa pod kordaitotvaré zaraďovali popri čeľadi kordaitovité aj nasledujúce dve čeľade (resp. alternatívne sa obsah týchto čeľadí, teda rody, zaraďovali priamo do čeľade kordaitovité):

ObrázkyUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. Cordaites [online]. steurh.home.xs4all.nl, [cit. 2021-02-16]. Dostupné online.
  2. a b System of Embryophytes [online]. phytomorphology.org, [cit. 2021-02-16]. Dostupné online.
  3. Cordaitales [online]. oxfordreference.com, [cit. 2021-02-16]. Dostupné online.
  4. a b H. N. Andrews. 1970. Index of Generic Names of Fossil Plants, 1820-1965. Geological Survey Bulletin 1-354 citovaný in [1]
  5. BHATNAGAR, S. P.; MOITRA, Alok. Gymnosperms. [s.l.] : New Age International, 1996. 467 s. ISBN 978-81-224-0792-1. S. Chapter 11.