Dialektická metóda

Dialektická metóda je metóda filozofie, ktorá spočíva v postupe rozhovoru alebo skúmania, ktorý sa väčšinou riadi ideou rozpornosti.

Konkrétne chápanie dialektickej metódy sa v priebehu dejín mení:

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.