Dikula je potok v hornom Liptove, v juhovýchodnej časti okresu Liptovský Mikuláš.[1] Je to pravostranný prítok Ipoltice, meria 8,5 km a je tokom IV. rádu. Preteká na území NAPANT-u.

Dikula
potok
Zdrojnica Heľpiansky vrch, Nízke Tatry
Ústie Ipoltica, Čierny Váh
Dĺžka 8,5 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-01-017
Číslo recipienta 4-21-01-13760
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Kráľovohoľské Tatry, na severovýchodnom svahu Heľpianskeho vrchu (1 586,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 400 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na východ, oblúkom sa potom stáča na sever, zľava priberá prítok prameniaci východo-severovýchodne od kóty 1 490,4 m a preteká rovnomennou dolinou. Sprava ďalej priberá prítok (2,3 km) z južného svahu Panskej hole (1 429,3 m n. m.) a pretekajúceho dolinou Zárubok, následne sa stáča na severozápad a zľava priberá Vápenicu. Potom pokračuje prechodne severoseverozápadným smerom, sprava priberá prítok prameniaci severozápadne od kóty 1 401,2 m a ďalej už tečie prevažne severozápadným smerom. Pri horárni Banisko priberá prítok (1,3 km) z juhojuhozápadného svahu Košarísk (1 360,9 m n. m.), vzápätí preteká popri horárni Veľká Dikula na pravom brehu a opäť sprava priberá prítok (1,9 km) zo severného svahu Košarísk. V závere doliny Ipoltica, juhojuhovýchodne od osady Čierny Váh, ústi v nadmorskej výške cca 820 m n. m. do Ipoltice.[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.