Ipoltica je nízkotatranský potok na hornom Liptove, preteká východnou časťou okresu Liptovský Mikuláš.[1] Je to ľavostranný prítok Čierneho Váhu, má dĺžku 16 km a je tokom III. rádu. Potok postupne preteká cez tri doliny: Hošková, Ráztoky a Ipoltica.

Ipoltica
potok
Zdrojnica Oravcová, Nízke Tatry
Ústie Čierny Váh, osada Čierny Váh
Dĺžka 16 km
Povodie Váh
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-21-01-19
Číslo recipienta 4-21-01-13732
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

V doline Ráztoky sú vybudované dve vodné nádrže, ktoré v minulosti slúžili na splavovanie dreva. Údolím Ipoltice a susedných dolín viedla v minulosti lesná železnica, ktorá viedla z doliny Hošková (od sútoku s Hromiskom) až do Čiernovážskej doliny.

Prameň

upraviť

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Kráľovohoľské Tatry, na západo-severozápadnom svahu Oravcovej (1 544,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 405 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku na sever, oblúkom sa stáča na severovýchod a na hornom toku preteká dolinou Hošková, kde priberá Hromisko a Snežnú zľava. Od sútoku s ľavostranným prítokom z JZ svahu Nemeckej tečie na krátkom úseku na východ k sútoku s pravostrannou Driečnou, opätovne sa stáča na severovýchod a na strednom toku preteká dolinou Ráztoka. V tejto doline najprv priberá pravostranný Široký potok pri horárni Ráztoky, následne napája malú vodnú nádrž, preteká popri horárni Lacková na ľavom brehu a priberá prítoky z doliny Studená zľava a z Malinovej doliny sprava. Potom tečie v blízkosti horárne Javorinka na ľavom brehu, sprava priberá Medvedí potok, prechodne tečie k severu, následne priberá aj svoj najdlhší prítok - Dikulu z tej istej strany a výrazne rozšíreným korytom pokračuje dolinou Ipoltica na dolnom toku. Od sútoku s prítokom zo západného svahu Zadného grúňa mení smer toku na severoseverozápad, z oboch strán priberá viaceré prevažne krátke prítoky, z nich vynikajú ľavostranné Mandiška a tesne pred ústím ešte Plevovský potok, ktorý sa vlieva v osade Čierny Váh. Približne 300 m severnejšie od sútoku s Plevovským potokom, sa Ipoltica vlieva do Čierneho Váhu.[2]

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť
  • Pravostranné: tri prítoky z lokality Komorská základina, prítok prameniaci západne od kóty 1 210 m, Driečna, Široký potok, krátky prítok prameniaci na západnom svahu Malej Vápenice (1 486,7 m n. m.), prítok z Malinovej doliny, prítok z lokality Kutová, Medvedí potok, Dikula, prítok zo západného svahu Zadného Grúňa (1 320,6 m n. m.), prítok zo západného svahu Grúňa (1 308,8 m n. m.), prítok vznikajúci západne od kóty 1 265,3 m, prítok vznikajúci južne od kóty 1 246,7 m, prítok vznikajúci západne od kóty 1 246,7 m, krátky prítok z južného svahu Muránika (1 160,6 m n. m.), krátky prítok z juhozápadného svahu Muránika
  • Ľavostranné: krátky prítok z východného svahu Zadnej hole, krátky prítok zo severovýchodného svahu Zadnej hole, krátky potok z východného svahu Zadnej Širokej (1 534 m n. m.), Hromisko, Snežná, prítok z juhovýchodného svahu Veľkého boku (1 727,1 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Nemeckej (1 535,2 m n. m.), prítok z juhovýchodného svahu Nemeckej, prítok vznikajúci juhovýchodne od kóty 1 357 m, prítok z doliny Studená, prítok z východného svahu Holice (1 574,7 m n. m.), prítok vznikajúci južne od Mendíčky (1 411 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Oselnej (1 299,4 m n. m.), prítok z východného svahu Oselnej, prítok zo SSZ svahu Oselnej, Mandiška, tri krátke prítoky prameniace juhovýchodne od Garajky (1 160,6 m n. m.), dva krátke prítoky vznikajúce východne od Garajky, dva krátke prítoky vznikajúce severovýchodne od Garajky, dva krátke prítoky vznikajúce severne od Garajky, Plevovský potok

Do Čierneho Váhu sa vlieva pri rovnomennej osade v nadmorskej výške 741 m n. m., cca 350 m nad vtokom Čierneho Váhu do vodnej nádrže Čierny Váh.

Ipoltica nepreteká žiadnou obcou, preteká neobývaným a husto zalesneným územím v NAPANT-e, v južnej časti katastrálneho územia obce Východná. Jediným obývaným sídlom v povodí Ipoltice je osada Čierny Váh v okolí ústia.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.