Diskusia:Nintendo

Aktívne diskusie

Zislo by sa porovnanie s ostatnymi konzolami z pohladu hracov.

Názov celej stránkyUpraviť

Zdravím Vás všetkých,

chcel by som sa opýtať prečo sa ako názov firmy a celej stránky používa slovo "Nintendó" namiesto "Nintendo", ktoré sa v tejto forme (bez akéhokoľvek dĺžňa) používa po celom svete a ani u nás na Slovensku to nie je výnimkou. Môže to byť zmenené? V tejto súčasnej forme to vyzerá neprirodzene a, úprimne, veľmi zvláštne.

Daniel Krasoň (diskusia) 13:41, 12. september 2019 (UTC)

Názov firmy je prepis z ja:任天堂. Vasiľ (diskusia) 13:53, 12. september 2019 (UTC)

@Vasiľ: A to znamená Nintendō a nie Nintendó. --aRychlik (Diskusia) 17:40, 12. september 2019 (UTC)
To znamená Nintendó, pretože Nintendō (o s makronom) je Hepburnov prepis. Pozri Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny : Praktická príručka. Ed. Anna Rácová, Martina Bucková, Jozef Genzor. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV v Slovak Academic Press, 2018. 134 s. ISBN 978-80-89607-70-9. S. 35. Vasiľ (diskusia) 18:03, 12. september 2019 (UTC)
Presunuté.--Jetam2 (diskusia) 08:40, 16. september 2019 (UTC)
Názov je 任天堂株式会社, teda 任天堂 株式会社 čo je v prepise Nintendó kabušiki gaiša. Takže s vynechaním právnej formy: Nintendó. Vasiľ (diskusia) 08:41, 16. september 2019 (UTC)
Vidím, že Vasiľ nedriemal a stránku začal presúvať hneď naspäť. Treba dbať na to ako sa firma prezentuje nie na prepis.--Jetam2 (diskusia) 08:44, 16. september 2019 (UTC)
Firma sa prezentuje ako 任天堂株式会社. Pomenovanie Nintendo Co., Ltd. je anglický prepis. Pozri https://www.nintendo.co.jp/corporate/outline/index.html a „英語名 Nintendo Co., Ltd.“ Vasiľ (diskusia) 08:46, 16. september 2019 (UTC)
Presne ako píšeš v článku "medzinárodne vystupuje pod anglickým názvom Nintendo" ;) --Jetam2 (diskusia) 08:47, 16. september 2019 (UTC)
Že vystupuje, tak to vôbec neznamená, že je to jej primárny názov. Ako sa v Japonsku píše iným písmom než latinkou. A to treba rešpektovať. Preto prepis. Vasiľ (diskusia) 08:49, 16. september 2019 (UTC)
Ach jo, opäť sa hráme na právne názvy. Ešte by som poprosil citáciu názvu s dĺžňom.--Jetam2 (diskusia) 08:51, 16. september 2019 (UTC)
Ide sa podľa správnosti. Čo sa názvu týka: 任天堂 je v Hepburnovom prepise Nintendō [pozri napr. https://nihongodera.com/tools/romaji-converter]. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. uvádza: „U nás sa používa prepis založený výlučne na našich grafémach. Vyznačuje sa v ňom dĺžka samohlások, lebo v japončine má rovnakú úlohu ako v slovenčine. V anglickom a ruskom prepise sa označuje ležatou čiarkou nad samohláskou (napr. ū), ale často sa vynecháva, v japonskom prepise vokáňom (napr. û).“ Takže preto „ó“. Vasiľ (diskusia) 09:01, 16. september 2019 (UTC)
A kto to ešte používa? Je niekde tento názov dokladovaný?--Jetam2 (diskusia) 12:07, 16. september 2019 (UTC)
Prepis je z PSP => je dokladovaný. Vasiľ (diskusia) 12:10, 16. september 2019 (UTC)
Opäť žiadam o doklad kto ešte tento tvar používa.--Jetam2 (diskusia) 13:19, 16. september 2019 (UTC)
Wikipédia:WikiProjekt Transkripcia a transliterácia#Tabuľky, prepis z japonského písma do latinky spomínajú prepis podľa kodifikačnej príručky Pravidlá slovenského pravopisu. Prípadne pozri aj v nich, že ako sa prepisuje z japončiny.
Východiskový tvar je 任天堂, prepis (podľa PSP) Nintendó. Vasiľ (diskusia) 13:25, 16. september 2019 (UTC)
Áno, áno. A kto ho používa?--Jetam2 (diskusia) 13:52, 16. september 2019 (UTC)
Uviedol som, odkiaľ informácia je, teda zdrojovaný postup. Tak ako je to pri prepisoch zvykom.
Upozorňujem, že tvar Nintendo Co., Ltd. je samotnou fimou uvedený ako anglický. Ak niekto náhodou bude tvrdiť, že tak má vyzerať prepis do slovenčiny. Vasiľ (diskusia) 13:57, 16. september 2019 (UTC)
Stále nie je nezávislý zdroj...--Jetam2 (diskusia) 17:06, 16. september 2019 (UTC)
To je nezávislý zdroj. Pretože PSP skutočne nie je moje autorské dielo. Vasiľ (diskusia) 17:10, 16. september 2019 (UTC)
Ďakujem za odkaz i za vysvetlenie, Vasiľ. Avšak chcem sa so všetkou úctou opýtať, či nie je zbytočne tvrdohlavé a striktné používať prepis ako názov článku vzhľadom na to, že firma sa globálne prezentuje menom Nintendo? Prečo napríklad článok spoločnosti Sony ako svoj názov nepoužíva prepis "Soní" (a toto sa tam podľa histórie už viackrát menilo, kým to zostalo na forme Sony)? Daniel Krasoň (diskusia) 18:11, 17. september 2019 (UTC)
Každá firma je vo svojom domovskom štáte vedená vo svojom jazyku (prípadne aj písme). To je pre najdôveryhodnejší východiskový tvar pre názov firmy. A z neho najpriamejšia cesta je prepis podľa kodifikačnej príručky. Sony je ďalší kandidát na presun. Názvy v angličine dosť komplikujú správnu výslovnosť. Ktoré aj v tomto prípade je iná, než Nintendo. Vasiľ (diskusia) 06:00, 19. september 2019 (UTC)
@Vasiľ, dovolím si nesúhlasiť. 1. Ak by si si objednával ľubovoľný produkt ľubovoľnej ázijskej spoločnosti, dôveryhodnejšie by na teba pôsobilo balenie s názvom firmy v rovnakej podobe, akú poznáš z médií, z letákov, z reklám predajcov atď. Nezrozumiteľné japonské znaky ako logo vo farbách Nintendo, akokoľvek by boli v domovskom jazyku správne, by na teba dôveryhodne nepôsobili, mal by si pocit, že ide o taiwanský fejk z aliexpressu. 2. Najpriamejšia cesta rozhodne nie je prepis podľa kodifikačnej príručky (really? kto na to skutočne chodí takto?). Najpriamejšia cesta je, že si otázny názov firmy hodíš do googlu a zisťuješ, ako ho používajú novinári a predajcovia, teda osoby, ktorých kredibilita je od správneho používania názvov týchto spoločností absolútne závislá. Takto to robia snáď všetci ľudia. Nintendo je Nintendo, Samsung je Samsung, Xiaomi je Xiaomi, Sony je Sony, Huawei je Huawei. Ako to viem? Čítam články, vidím reklamy, kupujem si produkty, pozerám si lokalizované weby výrobcov. To je najpriamejšia a najdôveryhodnejšia cesta.
Tvoja argumentácia ale zlyháva v tom základnom: PSP v žiadnom prípade nemôžu byť v tejto veci považované za informačný zdroj. PSP sú pravopisnou smernicou, informačným prameňom by sa stali nanajvýš v prípade, ak by obsahovali zoznam takýchto názvov v štýle Zlaté stránky. Mimochodom, PSP obsahujú jeden takýto zoznam, konkrétne je to zoznam názvov slovenských miest a obcí a súvisiacich obyvateľských mien. V tejto oblasti je možné čerpať z PSP ako z informačného zdroja. @Jetam2 správne postrehol, že z tohto prameňa jednoducho nie je možné odcitovať správnu podobu názvu danej spoločnosti, pretože sa to tam v požadovanej podobe nenachádza. Spôsob, akým sa to snažíš dokázať, napĺňa podstatu vlastného výskumu (analogicky, chcel by si odcitovať 4, ale v zdroji sa nachádza iba 2+2=) Môj dojem je, že týmito striktnými prepismi bežne zaužívaných názvov sa zavádzajú zvláštne precedensy, ktoré a) nikomu nepomáhajú b) neodrážajú realitu c) mätú ostatných čitateľov. Výsledok (akokoľvek by bol "správny") sa tak skôr podobá na vandalizmus, než na niečo, čo má pre wikipédiu ozajstnú informačnú hodnotu. --Matej.hudacek (diskusia) 07:28, 19. september 2019 (UTC)
Nezlyháva, pretože PSP je smernica pre prepis z japončiny. A pre japonskú firmu je japonský názov primárny.
Tvrdenie: „ak niečo neobsahuje zoznam, tak to nie je zdroj“ je v prípade prepisov nezmysel. To účelom PSP, ani inej literatúry obsahujúcej tabuľky prepisu nie je a ani nemôže byť.
A.) pomáhajú, pretože okrem názvu v originálnom písme a prepise obsahujú anglickú podobu. B.) Odrážajú realitu, pretože originálna podoba je realitou. C.) Prepisy nemätú, pretože aj anglické názvy vedú k tomu istému článku, presne na to sú presmerovania. Vasiľ (diskusia) 07:49, 19. september 2019 (UTC)

Asi päť rokov dozadu sa táto problematika riešila celkom dopodrobna (pozri túto stránku). Z odborných stanovísk oslovených úradných prekladateliek z japončiny a bulharčiny vyplynulo, že najlepšie je používať celosvetovo zaužívaný názov spoločnosti (pod ktorým spoločnosť vystupuje napr. v anglickom znení resp. preklade svojich stanov), teda napr. Mitsubishi namiesto Micubiši, Toyota namiesto Tojota, Bulgaria Air namiesto Bǎlgarija Er.--Lišiak(diskusia) 08:50, 19. september 2019 (UTC)

pokarhanieUpraviť

Navrhujem pokarhanie Vasila za vymazavanie pokusov hráčov , ktorí chýbajúce porovnanie konzol chcú pridať , keď už to wikipedisti nie sú ochotní dopísať. 88.80.224.229 13:53, 16. december 2019 (UTC)

Späť na stránku „Nintendo“.