Redaktorská stránka   Portfólio   Pieskovisko 1   Pieskovisko 2   Pieskovisko 3   Príručka   Bibliotheca    
Infobox redaktora Lišiak
Raposa.svg
Nuvola Slovakian flag.svg Tento redaktor žije na Slovensku.
Nuvola filesystems folder home.svg Tento redaktor pochádza zo Sečoviec a býva v Košiciach.
Emojione 1F393.svg Tento redaktor má magisterský titul z odboru história.
Quill-Nuvola.svg Tento redaktor sa špecializuje na dejiny 20. storočia.
Wikimedia Slovensko logo.svg Tento redaktor je členom Wikimedie Slovensko.
MiB.svg Tento redaktor [REDACTED] v [REDACTED].

Moje skratky v zhrnutí úpravUpraviť

 • aktual. – aktualizácia
 • def. – definícia (úvodný odsek článku)
 • dis. – diskusia (diskusia k článku, resp. stránke), napr. pozri dis. pozri diskusiu k článku
 • dopl. – doplnený = menšie doplnenie (údaju, jednej až pár viet a pod.)
 • etym. – etymológia (etymológia uvedená v úvodnom odseku článku, resp. v poznámke k úvodu)
 • ext. – externý odkaz (pridanie sekcie Externé odkazy, resp. externých odkazov do článku)
 • opr. – oprava
 • preprac. – prepracovaný = spravidla úplné nahradenie pôvodného textu (článku, sekcie) vlastným novým textom
 • ref. – referencia (citácia, resp. bibliografický odkaz)
 • rozš. – rozšírený = rozšírenie pôvodného textu o vlastný text
 • Re – response (odpoveď) = odpoveď na príspevok v diskusii
 • RS – rozlišovacia stránka = prepracovanie stránky na rozlišovaciu stránku
 • význ. – význam = myslí sa význam (odrážka) v rámci rozlišovacej stránky
 • šab. – šablóna, napr. šab. Bez zdroja vloženie šablóny {{Bez zdroja}}
 • wl. – wikilink (hypertextový odkaz v rámci Wikipédie)

Znamienko + (plus) znamená pridanie a znamienko - (mínus) odobranie. Napr. -wl. znamená odstránenie wikilinku.

Osnova redaktorského priestoruUpraviť

 • portfólio – výpis článkov, ktoré som vytvoril, príp. ktoré som od základu prepracoval (avšak už dlhšie neaktualizovaný)
 • pieskoviská: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 (koncepty pre články)
 • zoznamy – zoznamy dôležitých tém na články a pod.
 • Bibliotheca – zoznam prevažne terciárnych zdrojov, z ktorých môžem poskytnúť rešerš
 • príručka – praktická príručka pre nových prispievateľov (koncept)
 • významnosť – kritériá encyklopedickej (resp. wikipedickej) významnosti (koncept)
 • definície – odporúčanie na tvorbu úvodnej definície v článku (koncept)
 • názov článku – odporúčanie na tvorbu názvu článku (koncept)
 • úvahy a iné poznámky k Wikipédii – priestor na rôzne koncepty, zatiaľ koncepty návrhov dvoch pravidiel
 • common.js

HesláreUpraviť

Články, ktoré pre tieto témy pokladám za dôležité (postupne dopĺňané/menené zoznamy):

PomôckyUpraviť

RozhľadyUpraviť

Priority Wikipédie podľa Jana Sokola (2008):

 • aby tu bolo heslo s rozumným obsahom,
 • aby v ňom neboli hrubé chyby,
 • aby obsahovalo odkazy na web alebo literatúru, kde sa čitateľ dozvie viac.

„Kvalitu totiž po mém soudu určují spíš ty nejhorší články, resp. ty, které vůbec chybí.“

Štylistická príručka Anglánov.

BrainstormingUpraviť

 • Kapitola Odporúčaná literatúra uvádzaná na konci článku, ktorá obsahuje bibliografické odkazy (citácie resp. referencie) na literatúru, ktorá súvisí s témou článku, ale ktorá nebola použitá pri spracovaní článku a teda ani nie je uvedená medzi referenciami.

Pravopisné poznámkyUpraviť

VyriešenéUpraviť

 • názvy kryptomien sa píšu s malým začiatočným písmenom (napr. bitcoin, litecoin namiesto Bitcoin, Litecoin), rovnako ako je to pri „konvenčných“ menách (euro, dolár a pod.)
 • pri názvoch umeleckých telies sa opisná časť (tanečná skupina, folklórny súbor a pod.) nepokladá za súčasť vlastného mena (pokiaľ nenesie meno po osobnosti alebo podobne, napr. Umelecký súbor Janka Borodáča), ale záleží na tom, ako je to uvedené v oficiálnom dokumente (zakladacej listine telesa a pod.)
 • zaužívané názvy mierových zmlúv sa píšu s malým začiatočným písmenom (napr. trianonská mierová zmluva), ich oficiálne názvy (resp. preklady týchto názvov) s veľkým začiatočným písmenom (napr. Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými i združenými a Maďarskom)

NevyriešenéUpraviť

 • písanie spojovníkov v názvoch povolaní alebo funkcií, napr. lekár-endokrinológ, kráľ-obetník

MetálistaUpraviť

 

Rád múdreho riešenia za OSUD etc., lebo si Lišiak  
--–Bubamaradisk. 00:05, 27. august 2014 (UTC)

 
Ďakujeme za podiel na organizácii súťaže WikiJar SVE 2016 ako organizátor.
V mene organizátora Lišiak(diskusia)
 
Ďakujeme za podiel na organizácii súťaže WikiJar SVE 2019 ako člen poroty.
V mene organizátora Luky001 (diskusia)
  Títo redaktori si myslia, že tento redaktor je pre Wikipédiu veľkým prínosom: