Redaktor Lišiak
Raposa.svg
Wiki letter w.svg Tento redaktor na Wikipédii pôsobí 13 rokov a 199 dní.
Wikimedia Slovensko logo.svg Tento redaktor je podpredsedom Wikimedie Slovensko 3 roky a 54 dní.
Wikipedia-logo-v2.svg Tento redaktor je správcom slovenskej Wikipédie 0 rokov a 94 dní.
Quill-Nuvola.svg Tento redaktor sa zameriava najmä na dejiny 20. storočia.
Vyhlásenie o konflikte záujmov
101 Nebezpečenstvo.svg V súlade s usmernením o konflikte záujmov tento redaktor uvádza, že je členom nasledovných organizácií, ktoré majú na Wikipédii článok:

Ak v príspevkoch tohto redaktora zaznamenáte s tým súvisiace potenciálne porušenie nestrannosti, oznámte to prosím na nástenke správcov.

AktivityUpraviť

WikiprojektyUpraviť

Redaktorský priestorUpraviť

Metodika práceUpraviť

* Vzhľadom na vznik počas komunistického režimu je obsahová stránka (najmä heslá o politike a filozofii) diela poplatná dobe.

K Wikimedii SlovenskoUpraviť

 • Moje hlavné ciele v rámci WMSK sú:
  • dotvoriť, doimplementovať a zatiaľ aj osobne zabezpečiť procesy pre vedenie finančno-administratívnej agendy organizácie (vnútorné vedenie účtovníctva a styk s externou účtovnou kanceláriou, správa registratúry, príprava zasadnutí valného zhromaždenia, vedenie agendy členskej základne, korešpondencia s orgánmi verejnej správy, vedenie právnej agendy a styk s prípadným externým právnym poradcom),
  • dosiahnuť užšie prepojenie WMSK s redaktorskou komunitou slovenskej Wikipédie, nakoľko WSMK má v prvom rade slúžiť potrebám slovenskej Wikipédie (čl. III ods. 1 písm. a) stanov), ktoré by malo v praxi vyzerať vyšším podielom redaktorov na činnosti WMSK a zameriavaním činnosti WMSK na problémy, návrhy a pripomienky predkladané redaktormi,
  • získať viac nových redaktorov pre slovenskú Wikipédiu, ktorí budú prispievať kvalitnými článkami.

Rok 2022Upraviť

 • Symbolické prihlásenie sa k Ukrajinskému mesiacu kultúrnej diplomacie 2022 (17. február – 17. marec) vytvorením lokálnej stránky a osnovy odporúčaných článkov. Zo slovenských redaktorov sa napokon súťaže zúčastnil len Jetam2 článkom o ukrajinskej režisérke Dar Gaj. Osobne som mal záujem zapojiť sa, no iné povinnosti mi to prekazili, tak sa aspoň pokúsim postupne nesúťažne dopĺňať články o ukrajinských reáliách.
 • 19. februára bol založený server Wikimedie Slovensko na Discorde.
 • Zapojenie sa do pomoci ukrajinskej strane v rámci koordinácie iniciatív wikimedického hnutia (pozri tiež ukrajinskú Wikipédiu). Vytvorený bol wikiprojekt Vojna na Ukrajine. Ako členovia Wikimedie Slovensko sme v kontakte s ukrajinskými kolegami a pripravení pomôcť osobne i ako organizácia.
 • 6. ročník podujatia WikiJari strednej a východnej Európy 2022 bude na slovenskej Wikipédii prebiehať nesúťažne, nakoľko už minulý rok o súťaž nebol veľký záujem. Osobne už nemám záujem podieľať sa na tejto súťaži; za produktívnejšie pokladám súťaže zamerané na iné regióny alebo inak tematicky zadefinované.
 • Niektorí členovia Wikimedie Slovensko sa zúčastnia webinára, ktorým sa 29. marca otvorí súťaž v písaní článkov rómskej Wikipédii, aby záujemcov objasnili základné princípy prispievania do Wikipédie (encyklopedický štýl, nestranný uhol pohľadu, spoľahlivé zdroje, používanie odkazovreferencií atď.). Súťaž organizuje združenie ETP Slovensko (pozri FB).
 • Uskutoční sa editačný maratón WikiGap 2022, ktoré organizuje zastupiteľský úrad Švédskeho kráľovstva. Podrobnosti budú včas oznámené. Ceľom podujatia je zvýšiť kvantitatívnu i kvalitatívnu úroveň článkov o ženách na Wikipédii (ženy vo vede, v politike ap.).
 • Pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii sa uskutoční súťaž v písaní článkov na tému dejín a reálií LGBT hnutia, po vzore medzinárodného podujatia Wiki Loves Pride (osobne sa mi ale formát názvu súťaží „Wiki miluje XY“ nepozdáva, preto navrhujem lepší názov). Podujatie by malo mať formu online pisateľskej súťaže s vyhodnotením a ocenením najproduktívnejších redaktorov po vzore Ázijského mesiaca Wikipédie (pravidlá, ceny a podrobnosti budú oznámené s dostatočným časovým predstihom).
 • Wikimedia Slovensko bola oslovená s ponukou zapojiť sa do podujatia pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí, ktoré by sa malo uskutočniť v prvej polovici mája (pozri International Museum Day 2022). Organizátori sa snažia zamerať na rozvíjanie Wikidát, Wikimedia Slovensko ale nemá kapacity na to, aby sa tohto roku do súťaže zapojila usporiadaním lokálneho podujatia. Bude ale vytvorená lokálna stránka súťaže, poskytovaný infoservis redaktorom slovenskej Wikipédie v súvislosti s podujatím a zároveň plánujeme pri tejto príležitosti vytvoriť pracovný tím pre spoluprácu s múzeami, ktorý sa toho roku bude venovať možnostiam spolupráce s múzeami (uskutočňovanie workshopov, akvizícia materiálov, fotografovanie ap.), postupne bude oslovovať jednotlivých potenciálnych partnerov zo strany múzeí na Slovensku s ponukou spolupráce na ďalší rok.
 • Zámerom je usporiadať podujatie WikiMesto, ktoré by v praxi mohlo pozostávať z fyzického workshopu o upravovaní Wikipédie pre miestnu komunitu (klub nadšencov regionálnej histórie atď.) a vyfotografovania miestnych pamiatok vrátane takých, ktoré sú štandardne fotografom neprístupné (interiér kostola, zástavy dobrovoľných hasičov ap.). Predbežne sa ráta s Banskou Štiavnicou v priebehu septembra.
 • Na november sa pripravuje už 5. ročník súťaže Ázijský mesiac Wikipédie 2022, na ktorom máme záujem prinajmenšom rozvinúť našu predchádzajúcu spoluprácu s Wikimediou Taiwan. S ponukou spolupráce sme oslovili aj niektoré iné afiliácie v ázijskom regióne.

2023 – 2024Upraviť

OhlasyUpraviť

 

Rád múdreho riešenia za OSUD etc., lebo si Lišiak  
--–Bubamaradisk. 00:05, 27. august 2014 (UTC)

 
Ďakujeme za podiel na organizácii súťaže WikiJar SVE 2016 ako organizátor.
V mene organizátora Lišiak(diskusia)
 
Ďakujeme za podiel na organizácii súťaže WikiJar SVE 2019 ako člen poroty.
V mene organizátora Luky001 (diskusia)
  Títo redaktori si myslia, že tento redaktor je pre Wikipédiu veľkým prínosom: