Redaktor Lišiak
Tento redaktor na Wikipédii pôsobí 15 rokov a 193 dní.
Tento redaktor je podpredsedom Wikimedie Slovensko 5 rokov a 47 dní.
Tento redaktor je správcom slovenskej Wikipédie 2 roky a 87 dní.
Tento redaktor vystupuje na discordovom serveri Wikimedia Slovensko pod používateľským menom Lišiak#5214.
Tento redaktor má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore história.
Tento redaktor sa zameriava najmä na dejiny 20. storočia.
Vyhlásenie o konflikte záujmov
V súlade s usmernením o konflikte záujmov tento redaktor uvádza, že je členom alebo spolupracovníkom nasledovných organizácií, ktoré majú na Wikipédii článok:

Redaktorský priestorKoncepty štylistickej príručkyCitačné šablóny

Wikipédia je encyklopédia.
Nejde o miesto pre presadzovanie vlastných politických názorov. Články vo Wikipédii majú odrážať aktuálny vedecký konsenzus v danej oblasti. Zároveň majú byť deskriptívne, tzn. že podávajú informáciu o tom, ako (v článku citované) spoľahlivé zdroje opisujú predmet článku, no vo vzťahu k predmetu článku nevyslovujú hodnotiace úsudky, nepreskribujú „správny názor“ na vec. Fundamentálnym princípom je overiteľnosť tvrdení uvádzaných v článku, nie ich pravdivosť.

― Možno na Wikipédiu napísať článok bez uvedenia zdrojov?
― „Nie“[1].

  1. William Shakespeare, Hamlet, tretie dejstvo, prvý obraz, riadok 97. Citované podľa: Shakespeare, William (1994), Hamlet (1. vyd.), Bratislava: HEVI, str. 69, ISBN 80-85518-41-4 

Na výpravě do starověku vás provázejí tři naši odborníci, jejichž osobitý styl podání jsme se snažili zachovat. Hesla věnovaná dějinám Předního východu, Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny jsou přiblížena doc. Petrem Charvátem jazykem květnatým, připomínajícím orientální barvitost pro nás, Středoevropany, exotickou, události z dějin Řecka přibližuje prof. Pavel Oliva stylem „lakónsky“ strohým, bez jakýchkoli příkras a domněnek, a dějinné zvraty v římské říši líčí doc. Václav Marek jazykem klasickým, košatým, doplněným o některé charakteristické výroky a zajímavosti

Hlušičková, Hana (2008), „Ediční poznámka“, in Marek, Václav; Oliva, Pavel; Charvát, Petr, Encyklopedie dějin starověku (1. vyd.), Bratislava: Libri, str. 7-8, ISBN 978-80-7277-201-8 

Postoje k niektorým sporným témam

upraviť
  • Prechyľovanie ženských priezvisk cudzieho pôvodu netreba uplatňovať pri priezviskách umelkýň (v zmysle poznámky o známych umelkyniach v Pravidlách slovenského pravopisu – výnimkou môžu byť priezviská spisovateliek, ktorých knihy boli v slovenskom preklade vydané pod prechýleným priezviskom) a pri ženských priezviskách, ktoré sú už v prechýlenom tvare (napr. litovské priezviská) alebo pri ktorých by prechýlenie spôsobilo identifikačné problémy (napr. čínske priezviská). Umelecké mená a mená, ktoré priezvisko neobsahujú (napr. barmské, islandské mená) sa samozrejme neprechyľujú. Pozri bližšie koncept odporúčania o prechyľovaní.
  • Písanie názvu Československa/Česko-Slovenska a s tým súvisiacich adjektív sa má riadiť oficiálnym názvom štátu v danom období, teda:
Na pomenovanie štátu v celom období jeho trvania (1918 – 1992) možno použiť názov so spojovníkom. Pozri bližšie koncept odporúčania.

Metodika práce

upraviť
1. aby tu bolo heslo s rozumným obsahom,
2. aby v ňom neboli hrubé chyby,
3. aby obsahovalo odkazy na web alebo literatúru, kde sa čitateľ dozvie viac.
„Kvalitu totiž po mém soudu určují spíš ty nejhorší články, resp. ty, které vůbec chybí.“
  • Reprezentatívne encyklopedické diela:
Stanford Encyclopedia of Philosophy (web),
Encyclopædia Britannica (web),
Encyclopaedia Beliana (web), Malá slovenská encyklopédia,
Ottův slovník naučný, Masarykův slovník naučný, Slovenský náučný slovník,
Biografický lexikón Slovenska.

Aktivity

upraviť
 

Rád múdreho riešenia za OSUD etc., lebo si Lišiak  
--–Bubamaradisk. 00:05, 27. august 2014 (UTC)

 
Ďakujeme za podiel na organizácii súťaže WikiJar SVE 2016 ako organizátor.
V mene organizátora Lišiak(diskusia)
Lebo žiaden človek nevie dať tak vyznamenanie človeku, ako dokáže len človek človeku.
 
Ďakujeme za podiel na organizácii súťaže WikiJar SVE 2019 ako člen poroty.
V mene organizátora Luky001 (diskusia)
 

Rad veľkého všímača Za tvoji aktivitu v rámci slovenské wikikomunuty nejen na platformě Discord
--V0lkanic (diskusia) 21:06, 25. máj 2023 (UTC)

  Títo redaktori si myslia, že tento redaktor je pre Wikipédiu veľkým prínosom: