Diskusia:Tisíc a jeden vtip

Aktívne diskusie

VýznamnosťUpraviť

Akým spôsobom je potvrdená významnosť článku? Jeden novinový článok mi príde málo. Zmienky v BLS a Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia o tejto práci uvádzajú len to, že Kalina vydal viacero zbierok vtipov. Vasiľ (diskusia) 17:00, 7. november 2015 (UTC)

Pridal som z Literárne informčného centra.--Jetam2 (diskusia) 17:46, 7. november 2015 (UTC)
Otázka znie, či si pridal niečo čo by potvrdzovalo významnosť. Lebo toto potvrzuje len popularitu. A netreba zabúdať: „významnosť nie je popularita“. Vasiľ (diskusia) 17:54, 7. november 2015 (UTC)
Autorova najpredávanejšia kniha, to už niečo dokazuje. Pozriem ešte možné zdroje, momentálne som mierne mimo dosahu.--Jetam2 (diskusia) 18:00, 7. november 2015 (UTC)
To ešte dokazuje iba veľmi málo. Pretože 25 000 kusov za socializmu nebolo nič zvláštne. Stále: ty vravíš o popularite, ja vravím o významnosti. Vasiľ (diskusia) 18:06, 7. november 2015 (UTC)
Táto stránka spĺňa podmienky významnosti určite viac, ako stránka o sopli, ktorú si založil a obhajuješ. --BT 18:01, 7. november 2015 (UTC)
Treba to dokázať. Článok v novinách a zmienka v článku o autorovi v Knižnej revue nie je tak veľa.
Stránku sviečka som nezaložil, iba doplnil zdroje. Je mi novinka, že informácie z KSSJ a Historického slovníka slovenského jazyka sú v rozlišovacej stránke nevýznamné. Vasiľ (diskusia) 18:06, 7. november 2015 (UTC)
Článok sa veľmi nelíši od tvojho Slovník starovekých a stredovekých autorov prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že viac ako obsah článku významnosť určuje jeho autor... Nie všetko, čo je v KSSJ a HSSJ je na Wikipédii významné. Ani na rozlišovačke. Skôr odporúčam Wikislovník.--Jetam2 (diskusia) 18:27, 7. november 2015 (UTC)
Je veľký rozdiel medzi odbornou publikáciou, ktorá má samostatnú recenziu v odbornom časopise a o ktorej vyššie uvedený slovník (KUZMÍK, Jozef. In: MAŤOVČÍK, Augustín, et al. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. dopl., opr. a rozšír. vyd. Bratislava; Martin : Literárne informačné centrum; Slovenská národná knižnica, 2008. 576 s. ISBN 978-80-89222-48-3; ISBN 978-80-89301-12-6 Chybné ISBN. S. 278. ) píše ako o „cennom lexikografickom diele“ a medzi zbierkou vtipov (o ktorej píše: „Autor zbierok Tisíc a jeden vtip (1969)…“, s. 216). Takže Kuzmíkov slovník je významnejší. Vasiľ (diskusia) 18:39, 7. november 2015 (UTC)
Nepridávam informácie z nich ako samostatné články. Ale pre rozlíšenie významoв konkrétneho slova sú to veľmi vhodné pulikácie a nevidím dôvod dačo z nich zamlčiavať. Vasiľ (diskusia) 18:39, 7. november 2015 (UTC)
Ad významnosť, v súvislosti s novým vydaním vyšiel v Nku rozhovor s Kalinovou dcérou a na SME nová recenzia od Kasardu. Keďže SMEčko nepredplácam, nepoužil som ho v referenciách pri úprave článku, ale významnosť je imho potvrdená. --Matej.hudacek (diskusia) 12:41, 22. máj 2020 (UTC)
Späť na stránku „Tisíc a jeden vtip“.