PlazyUpraviť

Neuviedli ste zdroj svojej úpravy. Čo sa týka systematiky stavovcov, skúste do spracovať do typograficky prijateľnejšej podoby.

ZdrojUpraviť

  Oznam
Vďaka za úpravy v článku Gorila nížinná, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

Wikipédia nie je slovníkUpraviť

Dobrý deň, prosím pozrite si Čo Wikipédia NIE JE. Termíny Mečovanie, Tyčka, Šabla, Šabľovanie, ‎Grc, Blvanie, Grcanie, ‎Zvrátenie a Rihanie by bolo lepšie presunúť do Wikislovníka.--Pelex (diskusia) 20:04, 15. december 2018 (UTC)

Podmienky sú splnené, ide tu o také isté výrazy ako každé iné a je im urobená rozlišovacia stránka (nie článok), pretože majú viac významov. Jediné, čo by sa tu dalo vyčítať, je principiálne uvádzanie nespisovných výrazov a vulgárnych výrazov (čo by pokrývalo časť z týchto slov). Tie sa tu však po počiatočných diskusiách odjakživa bohato uvádzajú v iných článkoch, ak sú doložené (už preto, že je často sporné aj medzi jazykovedcami, čo je vôbec spisovné, a preto, že ľudia ich hľadajú). Takisto sa uvádzajú napr. na anglickej wikipédii. A tieto hore sa od ostatných takýchto článkov (vrátane článkov o nadávkach) nijako neodlišujú. Ešte upozorňujem, že to nie sú texty v štýle jazykových slovníkov, tie by totiž vyzerali inak (boli by inak formulované), toto sú väčšinou len linky. EAV204 (diskusia) 20:10, 15. december 2018 (UTC)

Nesúhlasím s Vami. Presne tento prístup vytvára z Wikipédie slovník, čo považujem za neprjateľné. Navyše slovník vulgarizmov, úplných konín a nepotrebných ozrejmovaní. Toto naozaj nie je dobré nanič. (zavše: "Mečovanie môže byť v slangu: ...") Vytváranie týchto hesiel, je chodením po hrane pravidiel. To, že používate zdroj(e), je možno metodicky šľachetné ale v danom prípade smerujúce, k tvorbe ničoho čo by Wikipédiu kvalitatívne pozdvihlo. Odporúčal by som Vám, venovať energiu tvorbe normálnych článkov. Po zhliadnutí Vašich príspevkov a iných starších hesiel rôznych iných autorov som nadobudol názor, že by bolo dobré revidovať niektoré staršie rozlišovacie stránky a presunúť použiteľné časti do Wikislovníka.--Pelex (diskusia) 21:56, 15. december 2018 (UTC)
Nevytvára slovník. Rozlišuje významy, a to najjednoduchším spôsobom, ako sa dá. Jazykový slovník má určitú špecifickú podobu, tá tu nie je prítomná ani v článkoch ani väčšinou v rozlišovacích stránkach (hoci to tak pre laika zdanlivo môže vyzerať). Okrem toho si pletiete články s rozlišovacími stránkami (jazykovému slovníku sa nemajú podobať články, rozlišovacie stránky sú niečo iné a zo svojej podstaty sa podobajú na jazykový slovník v tom, že ide o súpis významov, inak to nejde). Ďalej: nechápete (keďže ste hore uviedli úplne normálne slovo zvrátanie), že keď raz nejaké slovo má viac významov, tak editor za to nemôže a nie je dôvod (a je chyba) ich ľubovoľne zatajovať a ani to žiadna wikipédia nerobí a už vôbec nie na rozlišovacích stránkach. Ďalej: vami citované slová nie sú v citovaných zdrojoch väčšinou označené ako vulgarizmy a vulgarizmy sú úplne bežne zároveň spisovnými výrazmi (napr. podľa slovníkov slovo grcanica) a bez ohľadu na to, vulgarizmy majú na wikipédiách celé články ! (napr. slovo p...ča na zahraničných wikipédiách), takže ak sa vám to nepáči, najprv sa sťažujte niekde centrálne a keď sa centrálne zakážu vulgarizmy, môže sa to pomazať (to by bolo len na anglickej wikipédii tisícky článkov). Zopakujem: Celé články o vulgarimoch sú možné, napriek tomu sme z nich tu urobili (atypicky len slovenská wikipédia) rozlišovacie stránky, a teraz naraz už aj to je niekomu priveľa. Ďalej: Slovenský wikislovník fakticky neexistuje, to, čo tam je, je len dobrý vtip. Ďalej: Wikipédia zahŕňa aj popkultúru a všetko, čo s tým súvisí, preto sú tu také slová a to je rozdiel, ktorý odlišuje wikipédiu od bežných papierových encyklopédií - po prvé rozsah a po druhé zahrnutie popkultúry a slangu. Ale o tom sa tu už kedysi dávno diskutovalo. Nie je možné neustále všetko meniť podľa toho, ako sa kto vyspí alebo si po rokoch zmyslí, že sa mu niečo už nepáči. Na záver: Po zhliadnutí mojich príspevkov asi ťažko (pletiete si ma s niekým iným) a váš názor, že by bolo dobré niečo revidovať nemá v ničom oporu, nie je argumentom, je irelevantný a dúfam, že nejde o nejakú formu vašej osobnej zábavy, pretože v takom prípade by išlo o vandalizmus, ktorý bude treba riešiť inde. Aby som nezabudol: Nikto vám nebráni vytvoriť príslušné heslá AJ na wikislovníku, ale potom prosím v podobe, v akej má byť jazykový slovník a nie v podobe rozlišovacej stránky. EAV204 (diskusia) 22:46, 15. december 2018 (UTC)


  Oznam!
Ďakujeme Ti za informácie v článku Stavová rovnica ideálneho plynu, no jeho spracovanie a/alebo rozsah zatiaľ nespĺňa požiadavky na encyklopedické heslo. Pokús sa prosím text upraviť, alebo rozšíriť aspoň do tej miery, aby sme ho mohli za článok naozaj považovať. Ak sa nám to ani spoločnými silami nepodarí, po 14 dňoch bude pravdepodobne tvoja úprava, vzhľadom na snahu udržať kvalitu, z Wikipédie odstránená. Ďakujeme za pochopenie.

--Jetam2 (diskusia) 15:05, 12. január 2019 (UTC)

  Oznam
Vďaka za úpravy v článku Stavová rovnica ideálneho plynu, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--Jetam2 (diskusia) 15:05, 12. január 2019 (UTC)

Zdroj je tam uvedený (presun z iného článku). Ale nie je problém pridať milión iných zdrojov, lebo to je triviálna téma. Inak tvoj edit je otvorený trolling (v tom lepšom prípade). Už sa pohybuješ na úrovni, ktorú bude treba začať niekde hlásiť. Dať do článku s uvedením zdroja, že tam zdroj nie je, je silná káva. Dúfam, že sa dobre zabávaš. EAV204 (diskusia) 15:06, 12. január 2019 (UTC)
Dobre vieš, že Wikipédia nie je zdroje pre Wikipédiu. Článok z ktorého si forkoval obsah zdroj pre onú informáciu nemal.--Jetam2 (diskusia) 15:12, 12. január 2019 (UTC)
Nie je zdroj wikipédia. Zdroj je mechanický PRESUN polovice článku (od slova do slova). To je to isté, ako keď sa článok presúva na nový názov. Ale aspoň si vysvetlil svoju (aj keď logicky chybnú) úvahu, tým beriem späť podozrenie z trollingu. Uvedom si prosím, že si ma teraz donútil uviesť zdroje, ktoré síce obsahujú rovnaké informácie, ale ktoré neboli podľa pravdy použité. Ozajstný autor je ten, čo to napísal do článku, z ktorého to bolo presunuté. Teraz sa tá informácia stratila. EAV204 (diskusia) 15:19, 12. január 2019 (UTC)
Nie je to to isté. V tomto prípade nie je zachovaná história a článku sú dva, nie jeden. Kedže si časť článku presunul do nového bolo tvojou zodpovednosťou nový článok patrične ozdrojovať. Dozdrojovanie neskorším redaktorom nie je výnimočné.--Jetam2 (diskusia) 15:37, 12. január 2019 (UTC)
Práve preto som uviedol dole, že ide o presun z článku XY, aby si každý, koho zaujíma história, pozrel históriu článku XY. Naozaj netuším, čo je na tom nepochopiteľné, že tak to je to správne, pretože sa zachová aj história aj je informácia o zdroji pravdivá. EAV204 (diskusia) 15:42, 12. január 2019 (UTC)
História sa úplne nezachová. No stále je tu otázka vzniku neozdrojovaného článku.--Jetam2 (diskusia) 16:02, 12. január 2019 (UTC)
To nie je pravda. Pravda je nasledovná: História sa zachová úplne (a síce v článku XY, na ktorý som v článku priamo odkázal linkom). Z hľadiska autorského práva (v úvodzovkách) nedošlo k vzniku neozdrojovaného článku, ale došlo len k presunu iného článku (ten bol síce neozdrojovaný, ale to už je problém toho pôvodného). No ale vidím, že asi hádžem hrach na stenu. Koncept pravdivého uvedenie zdroja (nech už je akýkoľvek) je zrejme časti ľudstva nepochopiteľný a radšej tam musí mať nasilu formálne lepšie zdroje, ktoré ale podľa pravdy použité neboli. EAV204 (diskusia) 16:31, 12. január 2019 (UTC)
V článku neboli žiadne referencie aj keď zdroj obsahu tam bol. Kedže bol pôvodný článok bez referencií nemal si jeho obsah čiastočne presúvať a založiť nový. Trebalo najskôr vyriešiť referencie (aby som nemiatol slovom "zdroje"). Zdroj obsahu sa potom mohol uviesť v zhrnutí.--Jetam2 (diskusia) 16:52, 12. január 2019 (UTC)
Alebo tam teda vráť ten Zdroj: článok ale nechaj tam zároveň aj knižné zdroje prerobené na referencie ako dorefovanie pôvodne bezrefovaného obsahu.--Jetam2 (diskusia) 16:56, 12. január 2019 (UTC)
Áno, dať to len do zhrnutia by bola tiež možnosť, ale ty si dal do článku urgent, keď som tú istú informáciu, akú by som dal do zhrnutia, dal explicitne do textu článku. Čiže si dal urgent, keď je to tam uvedené kvalitnejším spôsobom; tak čo by si asi urobil, keby som to uviedol len do zhrnutia, teda menej kvalitným spôsobom? Rovno by si článok asi zmazal? No ale nechajme to, niečo tam napíšem. EAV204 (diskusia) 18:45, 12. január 2019 (UTC)

BlokUpraviť

K bloku pozri pod: Nástenou správcov.--Jetam2 (diskusia) 08:13, 8. február 2019 (UTC)