Otvoriť hlavné menu
Domestikácia

Domestikácia (iné názvy: domestifikácia, zdomácnenie, zdomácňovanie, skrotenie[1]) je postupné cieľavedomé pretváranie divoko žijúcich živočíchov na druhy vhodné k chovu. Hlavnou charakteristikou zdomácnených zvierat je, že poskytujú určitý úžitok (mäso, mlieko, práca) alebo sú chované pre potešenie. Tieto druhy (hospodárskych) zvierat možno bez väčšieho rizika chovať v zajatí.

Niekedy sa toto slovné spojenie používa aj u analogického procesu v prípade rastlín.

Obsah

Stupne zdomácneniaUpraviť

  1. Zajatie
  2. Skrotenie (v užšom zmysle)
  3. Vlastné zdomácnenie

Podmienky zdomácneniaUpraviť

Cieľavedomá snaha zdomácnovať určité druhy hospodárskych zvierat sa prejavila najmä rozvojom kultúry, vedy a techniky. Prvé domestikačné centrá boli v oblasti dnešného Iraku a Iránu v oblasti vtedajšej Mezopotámie. Populácie divožijúcich zvierat museli byť dostatočne veľké, museli mať schopnosť žiť v symbióze s človekom. Nevyhnutná bola taktiež schopnosť zvierat prispôsobiť sa podmienkam prostredia.

Najznámejšie zdomácnené zvieratáUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. ELIÁŠ, Pavol. Terminologická poznámka: zdomácnenie a udomácnenie. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti (Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV), 2009, roč. 31, čís. 2, s. 111-115. Dostupné online [cit. 2018-01-10]. ISSN 1337-7043.

Pozri ajUpraviť