Domestikácia (iné názvy: domestifikácia, zdomácnenie, zdomácňovanie, skrotenie[1]) je postupné cieľavedomé pretváranie divo žijúcich živočíchov na druhy vhodné na chov. Hlavná charakteristika zdomácnených zvierat je to, že poskytujú určitý úžitok (mäso, mlieko, práca) alebo sa chovajú na potešenie. Tieto druhy hospodárskych zvierat možno bez väčšieho rizika chovať v zajatí.

Domestikácia

Niekedy sa toto slovné spojenie používa aj pri obdobnom procese v prípade rastlín.

Stupne zdomácnenia upraviť

  1. Zajatie
  2. Skrotenie (v užšom zmysle)
  3. Vlastné zdomácnenie

Podmienky zdomácnenia upraviť

Cieľavedomá snaha zdomácnovať určité druhy hospodárskych zvierat sa prejavila najmä rozvojom kultúry, vedy a techniky. Prvé domestikačné centrá boli v oblasti dnešného Iraku a Iránu v oblasti vtedajšej Mezopotámie. Populácie divožijúcich zvierat museli byť dostatočne veľké, museli mať schopnosť žiť v symbióze s človekom. Nevyhnutná bola taktiež schopnosť zvierat prispôsobiť sa podmienkam prostredia.

Najznámejšie zdomácnené zvieratá upraviť

Hospodárske zvieratá upraviť

Domáce zvieratá upraviť

Referencie upraviť

  1. ELIÁŠ, Pavol. Terminologická poznámka: zdomácnenie a udomácnenie. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti (Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV), 2009, roč. 31, čís. 2, s. 111-115. Dostupné online [cit. 2018-01-10]. ISSN 1337-7043.

Pozri aj upraviť