Dots per inch (DPI, dpi) alebo počet bodov na palec je merná jednotka rozlíšenia používaná v počítačovej technike na vyjadrenie presnosti vstupných a výstupných zariadení napr. obrazoviek, skenerov, tlačiarní. Udáva počet vytlačiteľných (zobraziteľných, rozlíšiteľných) bodov (pixelov) v jednom riadku na jednotku dĺžky jeden palec (inch) čo je cca 2,54 cm. V skutočnosti majú zariadenia dvojaké rozlíšenia – v horizontálnom a vertikálnom smere. Ak je uvedená len jedna hodnota dpi, je tým myslené rovnaké dpi v oboch smeroch čiže 300 dpi = 300×300 dpi. Ak sa hodnoty dpi zariadenia v horizontálnom a vertikálnom smere líšia, udáva sa dpi ako násobok napr. 600×1200 dpi.

Porovnanie zobrazenia monitorom a tlače toho istého obrázka tlačiarňou

Displeje a monitory

upraviť

Pri farebných displejoch, monitoroch a LCD monitoroch je dpi chápané dvojako. Buď sa berie (štandardne) za meraný bod jeden pixel – jeden zobrazovací bod, čo predstavuje trojicu R-G-B subpixelov – červená + modrá + zelená, čiže trojica základných farebných prvkov vytvárajúcich jeden zobrazovací bod. Bod pre určenie dpi je potom osová vzdialenosť dvoch susediacich pixelov. Iným pohľadom je počítanie každého subpixelu zvlášť, čiže takto ponímané dpi je 3× vyššie, ako predchádzajúce. Takéto vyjadrenie sa obvykle používa pri LCD displejoch na technické použitie (pri autorádiách a pod.).

 

Tlačiarne

upraviť

Dpi pri tlačiarňach chápeme ako počet vytlačiteľných bodov na jednotku dĺžky jeden palec. Pre ihličkové tlačiarne (resp. monochromatické tlačiarne) je pre rovnakú kvalitu monochromatického obrázku ako farebného potrebný vyšší počet dpi. Je to dané tým, že tlačiareň vytlačí len bod jednej farby, rovnakej veľkosti a rovnakého odtieňa (jasu). Pre vyjadrenie napr. odtieňa sivej farby musí vytlačiť viacero bodov – napr. dve čierne + jeden biely (prázdny) bod, čo na danom mieste reprezentuje odtieň 66% sivej. Laserové tlačiarne menia veľkosť bodu, čo budí dojem sivého odtieňa, alebo podobne ako pri ihličkových musia vytlačiť viacero bodov aby dosiahli odtieň. Niektoré farebné atramentové tlačiarne farby miešajú, čiže dokážu jedným bodom priamo vyjadriť daný farebný odtieň. Zároveň menia veľkosť kvapky a tým intenzitu odtieňa farby. Odtiene farieb sa dosahujú skladaním farieb cez seba, čiže v skutočnosti atramentová tlačiareň tlačí na rovnaké miesto (rovnaký bod) viackrát. Iné farebné tlačiarne ukladajú body vedľa seba zo základných farieb R-G-B podobne, ako u monitorov. Odtieň farby jedného miesta je teda dosiahnutý viacerými bodmi základnej farebnej škály. Obvykle pre farebnú tlač stačia tri farby, pre vernejšie podanie farieb sú tlačiarne vybavené viacerými farbami – niekedy až 12. Počet dpi pre tlačiarne je teda len orientačný a nevystihuje plne kvalitu tlače. Stále však platí: čím vyššie dpi, tým vyššia kvalita tlače.

Skenery a fotoaparáty

upraviť

Skener skenuje priamo farebný bod v jeho farbe a odtieni, čo je reprezentované bajtom. Počet dpi je teda počet zosnímateľných bodov na jednotku dĺžky jeden palec. Niektoré skenery nemajú rovnaké rozlíšenie v horizontálnom a vertikálnom smere, čiže iné dpi má riadok a iné stĺpec. Preto sa pri skeneroch častejšie udáva rozlíšenie dpi ako násobok horizontálneho a vertikálneho rozlíšenia napr. 600×1200 dpi. U digitálnych fotoaparátov sa udomácnilo udávať rozlíšenie v megapixeloch (skr. Mpx, MP, MPix), čo je vlastne celkový počet zobraziteľných bodov zobrazovacej matice CCD prvku, pričom na reálnej veľkosti CCD nezáleží.

Alternatívne vyjadrenie

upraviť

Veľkosť bodu je možné vyjadriť aj priamo v jednotke dĺžky napr. rozlíšenie 72 DPI je ekvivalentné medzibodovej vzdialenosti okolo 350 µm, 96 DPI → 265 µm, 160 DPI 160 µm, 300 DPI → 85 µm, 4000 DPI → 6,4 µm. Opačne, 1 µm → 25400 DPI, 30 µm → 850 DPI, 200 µm → 127 DPI.

Príklad

upraviť

Obrázok z digitálneho fotoaparátu má 1280 bodov (pixelov) na šírku a 960 bodov (pixelov) na výšku, vytlačený na tlačiarni s rozlíšením 300 DPI
bude široký:

 

a vysoký:

 .

Je možné fotografiu vytlačiť aj s inými rozmermi, v takom prípade nebude jeden bod pôvodnej fotografie zodpovedať jednému tlačovému bodu a je nutné vykonať prepočet (tzv. prevzorkovanie).

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dots per inch