Dotyčnicový štvoruholník

Dotyčnicový štvoruholník je štvoruholník, ktorému môžeme vpísať kružnicu. Jeho strany sú dotyčnicami vpísanej kružnice.

Všeobecný (nesúmerný) dotyčnicový štvoruholník

VlastnostiUpraviť

Štvoruholník je dotyčnicový, práve vtedy, keď má rovnaké súčty dĺžok protiľahlých strán,

 

Ak zavedieme polovičný obvod;

 ,

potom pre obsah dotyčnicového štvoruholníka platí

 ,

Kde   je polomer vpísanej kružnice.

PríkladyUpraviť

Z definície je dotyčnicovým štvoruholníkom každý dvojstredový štvoruholník. Každý štvorec, kosoštvorec alebo deltoid je súmerným dotyčnicovým štvoruholníkom.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tečnový čtyřúhelník na českej Wikipédii.