Družstvo (ekonómia)

Družstvo je jedna z právnych foriem definovaných v obchodnom zákonníku.[1] Vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Takto sa majetok stáva spoločným – družstevným vlastníctvom družstevníkov.

V našich podmienkach môže družstvo založiť minimálne päť fyzických osôb (občanov) alebo dve právnické osoby. Pri zakladaní družstva potrebujú kapitál minimálne 1 250 eur. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra. Za svoje záväzky družstvo zodpovedá celým svojím majetkom. Jednotliví členovia však za záväzky družstva neručia. Družstvo navonok zastupujú minimálne dvaja štatutári.

Referencie upraviť

  1. Zákon č. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 1991-11-05, [cit. 2024-03-14]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť