Druhá vláda Zdeňka Fierlingera

Druhá vláda Zdeňka Fierlingera, nazývaná aj vláda Národného frontu, existovala od 6. novembra 1945 do 2. júla 1946.

Zloženie vládyUpraviť

Strana Rezort Minister Obdobie
Československá sociálna demokracia Predseda vlády Zdeněk Fierlinger 1945-1946
Minister priemyslu Bohumil Laušman 1945-1946
Minister výživy Václav Majer 1945-1946
Demokratická strana Námestník predsedu vlády Ján Ursíny 1945-1946
Minister financií Vavro Šrobár 1945-1946
Minister vnútorného obchodu Ivan Pietor 1945-1946
Štátny tajomník v ministerstve zahraničného obchodu Ján Lichner 1945-1946
Komunistická strana Československa Námestník predsedu vlády Klement Gottwald 1945-1946
Minister vnútra Václav Nosek 1945-1946
Minister školstva a osvety Zdeněk Nejedlý 1945-1946
Minister informácií Václav Kopecký 1945-1946
Komunistická strana Slovenska Námestník predsedu vlády Viliam Široký 1945-1946
Minister poľnohospodárstva Július Ďuriš 1945-1946
Minister ochrany práce a sociálnej starostlivosti Jozef Šoltész 1945-1946
Štátny tajomník v ministerstve zahraničných vecí Vladimír Clementis 1945-1946
Československá strana národně socialistická Námestník predsedu vlády Jaroslav Stránský 1945-1946
Minister zahraničného obchodu Hubert Ripka 1945-1946
Minister spravodlivosti Prokop Drtina 1945-1946
Československá strana ľudová Námestník predsedu vlády Jan Šrámek 1945-1946
Minister pôšt František Hála 1945-1946
Minister zdravotníctva Adolf Procházka 1945-1946
Nestranícki ministri Minister zahraničných vecí Jan Masaryk 1945-1946
Minister národnej obrany Ludvík Svoboda 1945-1946
Minister dopravy Antonín Hasal 1945-1946
Štátny tajomník v ministerstve národnej obrany Mikuláš Ferjenčík 1945-1946

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

ZdrojUpraviť