Elégia

lyrický literárny žáner

Elégia je lyrický žáner, žalospev. Má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická.