Otvoriť hlavné menu

Elégia je lyrický žáner, žalospev. Má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická.