Pentameter

päťstopový verš

Pentameter je päťstopový časomerný daktylský alebo spondejský verš, ktorý je charakteristický intonačnou prestávkou v strede verša.[1] Intonačná prestávka delí verš na dva polverše, ktoré sa skladajú z dvoch úplných a jednej neúplnej stopy, ktorej chýba ľahká doba.[1] Rytmický prízvuk sa nachádza na začiatku a konci každého polverša.[1] Vyskytuje sa iba v stichickej poézii, ktorá nie je členená na strofy.

Svôj pôvod má v starogréckej literatúre, kde sa používal v kombinácii s hexametrom a spolu tvorili elegické distichon (žalospevné dvojveršie).

Referencie upraviť

  1. a b c Pentameter. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 210.

Pozri aj upraviť