Pentameter

päťstopový verš

Pentameter je päťstopový verš, tvorený zo štyroch daktylských stôp (dlhá, krátka, krátka) a dvoch neúplných (dlhá). Intonačná prestávka (dôraz) je po prvej neúplnej stope. Vyskytuje sa iba v stichickej poézii, ktorá nie je členená na strofy.

Používa sa iba v kombinácii s hexametrom a spolu tvoria žalospevné dvojveršie tzv. elegické distichon.

Elegickým distichom je písaná aj pieseň od Jána Kollára Slávy Dcéra.

Pozri ajUpraviť