Daktyl

stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík

Daktyl je stopa (rytmická jednotka) skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík (—∪∪) a tvorí sylabotonický veršový systém. Daktylský verš je v slovenskej poézii zriedkavejší ako trochejský, používal ho napr. Pavol Országh Hviezdoslav v známej balade Zuzanka Hraškovie.

Dvojslabičné
ᐡ ¯jamb
¯ ᐡtrochej
¯ ¯spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡtribrachys
¯ ᐡ ᐡdaktyl
ᐡ ¯ ᐡamfibrach
ᐡ ᐡ ¯anapest
Kombinované
¯ ᐡ ᐡ ¯choriamb
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡdaktylotrochej
Legenda
¯dlhá, prízvučná slabika
krátká, neprízvučná slabika