Daktyl

stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík

Daktyl je stopa (rytmická jednotka) skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík (—∪∪) a tvorí sylabotonický veršový systém. Daktylský verš je v slovenskej poézii zriedkavejší ako trochejský, používal ho napr. Pavol Országh Hviezdoslav v známej balade Zuzanka Hraškovie.