Choriamb (gréc. Choriambos – trochej a jamb) je v časomernej poézii skĺbenie trocheja a jambu do jednej stopy. Choriamb obsahuje šesť mór | — ∪ ∪ — |. V slovenskej časomernej poézii sa vyskytuje len ako simultánny prvok vo verši, kde prevláda iný metrický pôdorys.[1]

Dvojslabičné
ᐡ ¯jamb
¯ ᐡtrochej
¯ ¯spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡtribrachys
¯ ᐡ ᐡdaktyl
ᐡ ¯ ᐡamfibrach
ᐡ ᐡ ¯anapest
ᐡ ¯ ¯bakchej
¯ ¯ ᐡantibakchej
¯ ¯ ¯molos
Viacslabičné
¯ ᐡ ᐡ ¯choriamb
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡdaktylotrochej
Legenda
¯dlhá/prízvučná slabika
krátká/neprízvučná slabika

Referencie upraviť

  1. Tibor žilka – Viliam Obert - Maria Ivanová: Teória literatúry pre gymnázia a stredné školy, Bratislava 1996, 57. s, ISBN 80-85452-52-9