Anapest (grec. Anapaistos - obrátený) je v časomiere stopa pozostávajúca zo štyroch mór. Anapest je v porovnaní s daktylom obrátená stopa, z čoho pochádza aj jej názov. Skladá sa z dvoch krátkych a jednej dlhej slabiky | ∪ ∪ — |. V slovenskom sylabotonickom verši sa táto stopa neudomácnila, lebo sám jazyk nemá predpoklady na jej používanie, pretože prízvuk je na prvej slabike slov.[1]

Dvojslabičné
ᐡ ¯jamb
¯ ᐡtrochej
¯ ¯spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡtribrachys
¯ ᐡ ᐡdaktyl
ᐡ ¯ ᐡamfibrach
ᐡ ᐡ ¯anapest
ᐡ ¯ ¯bakchej
¯ ¯ ᐡantibakchej
¯ ¯ ¯molos
Viacslabičné
¯ ᐡ ᐡ ¯choriamb
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡdaktylotrochej
Legenda
¯dlhá/prízvučná slabika
krátká/neprízvučná slabika

Referencie upraviť

  1. Tibor žilka – Viliam Obert - Maria Ivanová: Teória literatúry pre gymnázia a stredné školy, Bratislava 1996, 57. s, ISBN 80-85452-52-9