Amfibrach (gréc. amfybrachys – z dvoch strán krátky) je v časomernej metrike stopa, ktorá sa skladá zo štyroch mór | ∪ — ∪ |. Tvoria ju tri slabiky, z ktorých druhá je dlhá, kým prvá a tretia sú krátke. Ide o istú obmenu daktylskej stopy. Amfibrach sa vyskytuje aj v sylabotonickej poézii, zoskupuje neprízvučnú, prízvučnú a neprízvučnú slabiku. Ako obmena daktylskej stopy sa nachádza v daktylských a daktylotrochejských veršoch, napr. v treťom verši tohto úryvku: [1]

Dvojslabičné
ᐡ ¯jamb
¯ ᐡtrochej
¯ ¯spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡtribrachys
¯ ᐡ ᐡdaktyl
ᐡ ¯ ᐡamfibrach
ᐡ ᐡ ¯anapest
ᐡ ¯ ¯bakchej
¯ ¯ ᐡantibakchej
¯ ¯ ¯molos
Viacslabičné
¯ ᐡ ᐡ ¯choriamb
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡdaktylotrochej
Legenda
¯dlhá/prízvučná slabika
krátká/neprízvučná slabika
Žaluje, zúfale žaloby márne
ktos’ príliš úbohy z šíreho sveta,
že veril, že čakal, že starne, starne…[2]

Referencie

upraviť
  1. Tibor žilka – Viliam Obert - Maria Ivanová: Teória literatúry pre gymnázia a stredné školy, Bratislava 1996, 57. s, ISBN 80-85452-52-9
  2. KRASKO, Ivan. Zmráka sa.... [s.l.] : [s.n.].