Európsky systém centrálnych bánk

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) sa skladá z Európskej centrálnej banky a centrálnych bánk členských štátov Európskej únie (teda aj tých, ktoré nie sú členmi eurozóny). Vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy 1. januára 1999 ako súčasť realizácie hospodárskej a menovej únie.

Základné princípy činnosti ESCB sú:

  • udržiavanie cenovej stability
  • vytváranie a realizácia jednotnej menovej politiky
  • podpora stability menových kurzov
  • správa devízových rezerv
  • starostlivosť o riadny chod systému centrálnych bánk

Členovia upraviť

Eurozóna upraviť

Európska centrálna banka

Mimo eurozóny upraviť

Pozri aj upraviť