Faktúra

rozlišovacia stránka

Faktúra (z lat. factura – pôvodne „spracovanie“, po významovom posune „čo je určené na spracovanie“[1]) môže byť:

 • v ekonomike, administratíve a pod.: písomný záznam predmetu dodávateľsko-odberateľského vzťahu dvoch ekonomických subjektov vyjadrujúci cenu dodaného tovaru alebo služby a dokumentujúci peňažný nárok dodávateľa voči odberateľovi,[2][3][4] pozri faktúra (účet)
 • v umení: charakteristický rys umeleckého diela, dané prostriedky a spôsoby jeho spracovania, najmä:
  • vo fotografii: podanie jemnej štruktúry, zvrásnenia, pórov a výstupkov povrchu predmetov, umožňujúce vnímať ich materiálový charakter, pozri faktúra (fotografia)
  • v maliarstve: technika ovládania štetca, pozri faktúra (maliarstvo)
  • v hudbe: spôsob, akým sa v skladbe prejavuje pomer melodickej a akordickej zložky,[2][3][4] pozri faktúra (hudba)

ReferencieUpraviť

 1. Králik, Ľubor (2015), „fakt“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: Veda, str. 157, ISBN 978-80-224-1493-7 
 2. a b „faktúra“, Malá slovenská encyklopédia, Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993, str. 196, ISBN 80-85584-12-3 
 3. a b Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „faktúra“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G (1. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=faktúra&s=exact&c=q15c&cs=&d=sssj#, dost. 2019-01-06 
 4. a b Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „faktúra“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=faktúra&s=exact&c=D578&cs=&d=scs, dost. 2020-01-06 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.