Otvoriť hlavné menu

Falck (spoločnosť)

dánska spoločnosť

Falck A/S je dánska akciová spoločnosť s aktivitami vo väčšine oblastí Európy a zastúpením na šiestich kontinentoch. Spoločnosť Falck A/S zahŕňa štyri odvetvia. Záchranné služby (hasičské služby, dopravná a záchranná zdravotná služba atď.), asistenčné služby (služby motoristom atď.), zdravotnú starostlivosť (kliniky, zdravotnícki asistenti, lekári) a bezpečnostné služby (najmä školenia a tréningy pre námorný sektor a sektor veterných elektrární).

SlužbyUpraviť

Všetky aktivity spoločnosti Falck sú zamerané na prevenciu nehôd a ochorení, pri poskytovaní pomoci v situáciách mimoriadnych udalostiach, nehodách alebo núdzi a na pomoc ľuďom ďalej so svojím životom po chorobe alebo úraze. Falck má vyše 38 000 zamestnancov v 45 krajinách.

Falck A/S poskytuje širokú škálu služieb v oblasti zdravia, bezpečnosti, asistenčnú a inú pomoc pre firemných zákazníkov a pre domácnosti v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Poľsku a Estónsku. Medzinárodná operácia zahŕňa aj aktivity v krajinách, ako je Belgicko, Brazília, Fínsko, Litva, Malajzia, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Rusko, na Srí Lanke, Trinidad a Tobago, v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.

Falck Safety Services je poskytovateľ záchranných a bezpečnostných školení, najmä pre pracovníkov v pobrežnom sektore a sektore námornej dopravy. Je tiež poskytovateľom školení pre chemický priemysel, požiarne služby, letecký priemysel a vojenské obranné jednotky v oblasti bezpečnosti pre svojich zamestnancov. Falck poskytuje záchranné služby širokej verejnosti v siedmych krajinách v úzkej spolupráci s úradmi. Falck poskytuje aj ďalšie služby pre verejný sektor, ako je doprava pacientov, rehabilitácia pacientov zo sektora verejných nemocníc a rad služieb pre políciu a cestné úrady.

DejinyUpraviť

Falck A/S bola založená v roku 1906 Sophusom Falckom. Sophus Falck založil záchranný zbor pre mesto Kodaň a Frederiksberg (Salvage Corps of Copenhagen and Frederiksberg) presne 22 rokov po jednom z najkatastrofickejších požiarov v histórii Dánska. V roku 1884 horel zámok v Christiansborgu a výsledkom bol absolútny chaos, ktorý sprevádzal pokusy o záchranu obrazov a iných cenností.

V roku 1907 záchranný zbor zakúpil prvú sanitku v Škandinávii a v roku 1908 Falck podpísal prvú zmluvu na poskytovanie záchrannej zdravotnej služby s miestnou radou v Gentofte, severne od Kodane. Po smrti Sophusa sa vedenia ujali jeho synovia Willian a Rudolph. Spoločnosť Falck presadzovala od 30. do 50. rokov ambicióznu stratégiu otvárania hasičských a záchranných staníc po celom Dánsku, ktoré financovala z poplatkov od štátnych i súkromných klientov a tiež na základe modelu „platba za výkon“. Do roku 1956 založila 100 hasičských staníc v Dánsku a Falck sa stal synonymom hasičskej a záchrannej zdravotnej služby v celej krajine.

Spoločnosť Falck ďalej rástla, ale v 70. rokoch sa dostala do finančných problémov. Doplatila na celosvetovú ropnú krízu, ktorá vypukla v roku 1973 a mala vážny dopad na ekonomiku. Cieľom spoločnosti Falck nikdy nebolo zbohatnúť za každú cenu, ale jej benevolentný postoj k zisku ju pomaly dostával na kolená. V roku 1975 mal Falck slušný obrat, ale zisk nebol uspokojivý. Tretia a štvrtá generácia rodiny Falckovcov bola idealistická a empatická, čo sa týka poskytovania pomoci iným ľuďom, tieto generácie však nevynikali v zarábaní peňazí.

V roku 1988 dánska poisťovňa Baltica odkúpila spoločnosť od štvrtej generácie rodiny Falckovcov. Ukázalo sa, že súkromné vlastníctvo a profesionálny manažment bolo presne to, čo táto síce renomovaná, ale momentálne finančne podvyživená dánska firma potrebovala. V roku 1991 spoločnosť Falck prevzala nórsku spoločnosť poskytujúcu asistenčné služby motoristom s názvom Falken a začala hľadať podobnú firmu vo Švédsku, s cieľom vytvoriť asistenčné služby motoristom v celej Škandinávii. Spoločnosť Falck tiež založila malú spoločnosť asistenčných služieb motoristom v bývalej NDR – pobočku Falck Rettungsdienst. Falck kúpila divíziu bezpečnostná služba ISS Securitas od ISS v roku 1993, prvú v sérii fúzií, ktoré neskôr zahŕňali Group 4 Securicor a Wackenhut.

Spoločnosť neskôr zlúčila svoje aktivity v oblasti bezpečnosti s Securicor Plc. Nová spoločnosť bola pomenovaná Group4Securicor. V súvislosti s fúziou, Falck bol oddelený od Group 4 Falck a je uvedený nezávisle na kodanskej burze. Dánska médiá opísali oddelenie ako "Falck sa vracia k svojim koreňom". Vo februári 2005 bol Falck vyradený z Kodanskej burzy cenných papierov, pretože Nordic Capital kúpila akcie spoločnosti Falck. V roku 2011, Nordic Capital predala svoje akcie a hlavnými akcionármi sa stali Lundbeck Foundation a Kirkby.

Falck SKUpraviť

Falck SK zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck na Slovensku. Spoločnosť Falck SK, a. s., sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

Prioritným poslaním spoločnosti je zachraňovať ľudské životy, predchádzať nehodám, úrazom a ostatným mimoriadnym situáciám, pomáhať ľuďom v núdzi a poskytovať i následnú rehabilitáciu po úrazoch a zraneniach.

Falck vstúpil na slovenský trh v roku 2005 a v Bratislave sídli aj centrála spoločnosti Falck pre strednú a východnú Európu. Na Slovensku pracuje pre skupinu Falck 2200 zamestnancov.

Dcérske spoločnosti Falck na SlovenskuUpraviť

Falck ZáchrannáUpraviť

Falck Záchranná, a. s. je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje na 39 percentách územia krajiny a prevádzkuje 107 staníc ZZS, najmä na východnom a strednom Slovensku. Okrem toho ponúka služby zdravotnej asistencie a dlhodobý prenájom záchranárskych tímov.

Na Slovensku spoločnosť prevádzkuje 107 staníc Záchrannej zdravotnej služby (ZZS), z toho 32 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 75 staníc rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Sieť staníc pokrýva 39 % územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska a tiež v Trnave, v Bratislave a v okolí. Falck Záchranná zamestnáva viac ako 1600, prevažne zdravotníckych pracovníkov.

Falck Záchranná zabezpečujú urgentnú zdravotnú starostlivosť fyzickým a právnickým osobám. Tiež zdravotnú starostlivosť počas športových, adrenalínových, kultúrnych, spoločenských a ďalších aktivít. Zabezpečuje aj dopravnú zdravotnú službu, ktorá funguje 24 hodín denne. Prepravu pacientov zo zahraničia, resp. repatriáciu zranených alebo chorých osôb zabezpečuje Falck Záchranná v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a asistenčnými spoločnosťami.

Falck Fire ServicesUpraviť

Falck Fire Services, a. s. poskytujú služby priemyselnej požiarnej ochrany pre podniky, organizujú tréningy a školenia protipožiarnej ochrany. Ponúkajú outsourcing a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov (ZHÚ) v priemyselných podnikoch, rafinériách, chemickom a petrochemickom priemysle a železiarňach.

K najväčším kontraktom Falck Fire Services na Slovensku patrí prevádzkovanie ZHÚ v závodoch Volkswagen, Chemolak, a. s. a Matador Continental Rubber, a. s.

V Rumunsku sa Falck Fire Services S.R.L. etabloval prostredníctvom outsourcingu ZHÚ v rafinériách a petrochemickom priemysle. V desiatich významných podnikoch na Slovensku a Rumunsku zamestnávajú viac ako 500 hasičov a záchranárov.

Falck HealthcareUpraviť

Spoločnosť Falck Healthcare, a. s. zastrešuje aktivity skupiny Falck v oblasti zdravotníctva. Poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v troch poliklinikách v Bratislave a Trnave a v špecializovaných rehabilitačných centrách v Bratislave, Poprade a v Košiciach.

V zdravotných poliklinikách tím všeobecných lekárov a špecialistov poskytuje celoročnú zdravotnú starostlivosť v rôznych medicínskych odboroch, vrátane pracovnej zdravotnej služby.

Falck AcademyUpraviť

Falck Academy, s. r. o. ponúka kurzy prvej pomoci pre súkromných aj korporátnych klientov. V tejto oblasti je lídrom na Slovensku.

GalériaUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazy a zdrojeUpraviť