Talianski fanúšikovia - tifosi.

Fanúšik (staršie fanúšek, nesprávne [bohemizmus] fanda; v ženskom rode: fanúšička, nesprávne [bohemizmus] fanynka[1][2][3][4]) je nadšený prívrženec určitého subjektu, napríklad športovému (hokejovému, futbalovému) tímu, hudobnej skupine či k celému odboru ľudskej činnosti, produktu firmy (napríklad pivo, značky áut, dokonca aj softvér...), módny trend, či trend životného štýlu, či filmom. Je to človek, ktorý tento subjekt podporuje a dúfa v jeho úspechy a rozvoj.

Etymológia[4]Upraviť

Slovo fanúšik malo pôvodne tvar fanúšek a pochádza z českého slova fanoušek. České slovo fanoušek môže mať jeden z nasledujúcich pôvodov:

  1. Je to zdrobnenina českého slova fanouš. Fanouš je obmena českého slova fanatik (prevzatého z latinčiny), resp. domácka podoba mužského mena František.
  2. Je to odvodenina českého slova fan, prevzatého z anglického slova fan (význam: fanúšik, nadšený obdivovateľ). Anglické slovo fan vzniklo skrátením anglického slova fanatic (význam: fanatický, fanatik), ktoré vzniklo prevzatím z latinčiny.

Tvar fanda je česká expresívna obmena českého slova fanoušek, ktorá asi vznika vplyvom českého mena Fanda, čo je česká domácka podoba mena František.

CharakteristikaUpraviť

Pôvod v slove fanatik nie je náhodný. V niektorých individuálnych prípadoch môže fanúšikovské hnutie prepuknúť do posadnutosti až zaslepenosti svojou náklonnosťou. Ich správanie sa stáva extrémnym až nenormálnym. Zbožňujú svoje idoly, subjekty, stávajú sa pre nich kultom sú im neustále v pätách, dokážu preň obetovať úplne všetko a pri jeho podpore sa chovajú skutočne až fanaticky.

Fanúšikovia si vytvárajú svoje fanúšikovské základne, ako sú fankluby, dodržujúce určené pravidlá, vydávajú časopisy, na internete majú svoje stránky, diskusné skupiny spájajú sa a stretávajú pri spoločných aktivitách.

Medzi extrémne prejavy fanúšikovských hnutí patria zápasy medzi skupinami tzv. chuligánov pred, počas, alebo aj po zápasoch súperiacich družstiev v niektorých kolektívnych športov, najčastejšie futbalu.

ZdrojeUpraviť

  1. fanúšik. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 160.
  2. fanúšek. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 389.
  3. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 61 – 62.
  4. a b KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 157 – 158.