Idol

rozlišovacia stránka

Idol alebo modla môže byť:

  • všeobecne: predmet (nadmerného) uctievania (môže to byť človek, vec a pod.)
  • v popkultúre a pod.: skutočná alebo fiktívna osoba (menej často vec alebo svetonázor), vnímaná ako vzor, ideál a spravidla obdivovaná (napríklad mládežou), pozri idol (popkultúra) a napr. idol (Japonsko)
  • [označenie modla tu je zastarané] vo filozofii F. Bacona: omyl či predsudok obmedzujúci ľudské poznanie, pozri pod náuka o idoloch
  • [označenie modla tu je zastarané] v etnografii, archeológii, výtvarnom umení a podobne: a) socha (v širšom zmysle aj iné zobrazenie, v najširšom zmysle môže ísť aj o predmet prírodného pôvodu) v náboženstve pravekých, starovekých a natívnych kultúr, ktorá má funkciu kultového predmetu (prípadne predmetu vkladaného do hrobu), má podobu človeka, zvieraťa, nereálnej bytosti alebo veci, a ktorej sa preukazuje božská úcta (prípadne mohlo ísť o magický prostriedok na získanie nejakej vlastnosti božstva, napr. plodnosti); b) v užšom zmysle sem patria len takéto sochy z praveku a staroveku v podobe človeka; c) v najužšom zmysle (nepresne) len takéto sochy z praveku v podobe ženy (často so zvýraznenými sexuálnymi znakmi), pozri idol (archeológia)

Modla môže byť aj :

  • nejaký boh a jeho zobrazenie alebo predmet uctievaný ako boh z pohľadu cudzieho, monoteistického náboženstva, najmä z pohľadu kresťanstva a judaizmu (z pohľadu niektorých náboženstiev je modla aj akéhokoľvek zobrazenie ich vlastného boha/Boha), pozri pod modla (monoteizmus)
  • v dávnej slovenčine (písané aj modľa[1]):
  • starší slovenský názov nemeckej rieky Mulde[2], pozri Mulda (rieka)
  1. KAĽAVSKÝ, M: debnárstvo. In: Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom: elektronická encyklopédia [online]. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK, [cit. 2016-09-23]. Dostupné online. Archivované 2016-04-12 z originálu.
  2. Modla. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 453.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.