Fiber distributed data interface

Fiber distributed data interface (FDDI) je sieť s kruhovou topológiou. Zabezpečuje štandard pre prenos dát v sieťach, ktoré môžu mať dosah do 200 kilometrov. Bola to prvá sieť s prenosovou rýchlosťou 100 Mbit/s a bola pôvodne navrhnutá pre siete MAN. Bola vyvinutá inštitútom ANSI v 80. rokoch s medzinárodným označením ISO 9314.

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Kruhové usporiadanie je tvorené dvoma kruhmi pre opačné smery prenosu (jeden je záložný pre prípad poruchy). Obnovenie funkčnosti je založené na automatickom uzavrení okruhu v najbližších uzloch, v ktorých došlo k poruche. Dĺžka kruhu je tak skoro dvojnásobna a rovnako aj počet uzlov. Používa sa pre optické káble aj pre krútenú dvojlinku označovanú ako CDDI (Coper DDI).

Špecifikácie FDDI upraviť

1. protokol fyzickej vrstvy

protokol určuje použitie optických káblov, konektorov a hardwarových požiadavkov. Taktiež definuje kódovanie/dekódovanie, načasovánie zabalenia dát pre prenos sieťou, alebo na vyššiu vrstvu protokolu fyzickej vrstvy - Physical Layer protocol - (PHY), alebo protokolu fyzickej vrstvy sieťovej závislosti - Physical Layer Media Dependent - (PHD) - vyššia a nižšia vrstva protokolu fyzickej vrstvy.

2. protokol prístupu k médiu (MAC)

protokol určuje prístup k prenosovému zariadeniu a overuje validitu doručených dát.

3. protokol správy stanice a kruhu (SMT - station management)


Pripojenie počítačov upraviť

1. iba k hlavnému kruhu Single Attached Stations (SAS) 2. k hlavnému aj záložnému kruhu Dual Attached Stations (DAS)

v prípade poruchy sa hlavný kruh odpojí a zapojí sa záložný