Session Initiation Protocol

Session Initiation Protocol(SIP, rfc3261) je rozšírný signalizačný protokol určený na vytváranie a ukončovanie multimediálnych spojení(telefónny hovor, videohovor) cez Internet. Ďalšie možné použitia sú hlasové a videokonferencie, rýchle správy, streamovanie multimediálnych dát, presence, online hry. Spojenie môže predstavovať akýkoľvek multimediálny prenos, v praxi sa však najčastejšie SIP používa na telefonovanie po IP sieti.

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

SIP je textový protokol, využíva prvky dvoch veľmi často používaných internetových protokolov a to protokolu HTTP, ktorý slúži na prehliadanie internetových stránok a protokolu SMTP, slúžiaceho na prenos elektronickej pošty. Správy samotného protokolu sú vždy požiadavky(requests) alebo odpovede(responses).

Protokol zabezpečuje možnosť vytvorenia multimediálneho dialógu medzi dvomi koncovými bodmi. Za hlavné signalizačné úlohy sa považujú:

  • registrácia účastníkov,
  • vyhľadanie volaného účastníka,
  • zisťovanie jeho vôle k akceptovaniu spojenia,
  • výmena informácii o parametroch spojenia(SDP protokol, aké kodeky sa použijú G.711u-law, G.711a-law, g723 ...), aké rozšírenia protokolu môžu byť použité(Supported hlavička, 100rel),
  • modifikácia existujúcich spojení(reINVITE, INVITE s existujúcim Dialog ID),
  • ukončenie existujúcich spojení.

Takisto je v protokole implementovaná možnosť vyžiadania a doručenia údajov o prítomnosti jednotlivých účastníkov (presence napríklad, či daný účastník je pripojený/odpojený, alebo kde sa nachádza), rovnako ako možnosť posielania rýchlych správ (instant messages).

SIP je nezávislý od typu multimediálnych dát, ktoré sa prenášajú. V priebehu spojenia slúži skutočne iba na prenos informácii o účastníkoch, ale nijako nie je zviazaný s konkrétnym typom multimediálnych dát. V jednej relácií je možné prenášať vzorky zvuku, vzorky obrazu ale aj čistý text, atď. Na prenos samotných multimedálnych dát sa najčastejšie používa Real-time Transport Protocol(RTP, rfc3550).

Externé odkazy

upraviť