Token ring

Technológia pre počítačové siete

Token ring je technológia pre lokálne počítačové siete (LAN) vyvinutá firmou IBM začiatkom 80. rokov minulého storočia štandardizovaná ako IEEE 802.5. Ide o veľmi efektívnu architektúru pre siete, ktoré sú zaťažované dátovým prenosom, od mnohých užívateľov. Je neefektívna pre málo zaťažovanú sieť.[1]

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Token ring patrí k deterministickým metódam prístupu k médiu. Znamená to, že každý sieťový uzol musí počkať až k nemu dorazí špecifický paket. V Token Ringu je to tzv. Token.

Princíp fungovania

upraviť

Zjednodušene možno povedať, že po sieti je prenášaný špecifický paket (token) a každý uzol musí počkať, až k nemu token dorazí. Ak k nemu token dorazí, môže začať posielať dáta. V prípade, že žiadne ďalšie dáta neposiela, do siete odošle prázdny token.

Má kruhovú štruktúru. Normované prenosové rýchlosti sú 4, 16, alebo 100 Mbps. Štruktúra Token ringu nemá nijak špeciálne limitovaný počet staníc. Na identifikáciu staníc sa používa MAC adresa. Prístup na médium je riadený pomocou obiehajúceho paketu zvaného Token. Táto značka oprávňuje k vysielaniu zo stanice k stanici. Predstavuje „voľný stav“ siete.

Keď stanica obdrží voľný token a chce posielať dáta, zmení tento token na obsadený, uloží do neho údaje a pošle do cieľovej stanice.

Pakety sú prenášané od jednej stanice na nasledujúcu – stanica pôsobí aktívne ako opakovač (repeater). Stanice prijímajú všetky vyslané pakety a posielajú ich s malým oneskorením ďalej. Cieľová stanica prijatý paket uloží a ďalej odošle už voľný Token, resp. odpoveď.

V sieti sa tiež nachádzajú ďalšie uzly, monitorujúce bunky (jeden aktívny monitor), ktoré sledujú kvalitu prenosu, poruchy, príp. pridanie nových uzlov.

 
Pridávanie uzlov do štruktúry Token ring

Nevýhodou tejto štruktúry je, že v prípade veľkej siete s nízkou aktivitou trvá komunikácia rovnako dlho ako pri plnej aktivite, pretože aj prázdny Token musí precestovať celú sieť.

 
Prsteň pozostávajúci z menších prsteňov

Ďalšou nevýhodou je, že poškodenie či znefunkčnenie jednej bunky v sieti absolútne preruší všetku komunikáciu. Tento problém sa rieši tak, že „prsteň“ pozostáva z menšieho počtu prsteňov. Takto sa porucha odrazí iba v danom prstenci, v ktorom k nej dôjde (prípadne v dcérskych prstencoch). Tie vyššie ostanú funkčné.[1][nefunkčný odkaz]

Token sa skladá z troch častí:

  1. start delimiter
  2. prístupová kontrola
  3. end delimiter

Token pozostáva z troch oktetov.

Pri komunikácii sa využíva Manchesterský kód.

Referencie

upraviť
  1. a b http://www.webclasses.net/demo/intro/5.2/sp/units/unit4_sec6.html

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Token ring na anglickej Wikipédii.