Fluoridy sú binárne zlúčeniny fluóru s inými prvkami, v ktorých je fluor v podobe aniónu F. Vznikajú reakciou: Kovu s fluórom:

Fluorid
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec F-
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Ca + F2 → CaF2

Kovu s kyselinou fluorovodíkovou:

Ca + 2 HF → H2 + CaF2

Hydroxidu s kyselinou:

Ca(OH)2 + HF → H2O + CaF2

Vlastnosti upraviť

Rozpustné fluoridy sú jedovaté, zasahujú do metabolizmu vápnika v organizme, do tkanivového dýchania a iných funkcií. Pri chronickej otrave fluoridom sa objavujú neurologické príznaky (zmätenosť, poškodenie zrakového nervu) a zmeny na kostiach a zuboch.

Fluoridy nekovov upraviť

Fluoridy nekovov sú väčšinou prchavé, kovalentné zlúčeniny.

Fluoridy kovov upraviť

Fluoridy kovov v nižších oxidačných stavoch sú väčšinou pevné látky iónového typu.