Freón je triviálne označenie zlúčenín zo skupiny halogénderivátov, ktoré obsahujú minimálne 2 typy halogénových substituentov, pričom jedným je fluór (F).

Najznámejší je dichlórdifluórmetán (freón R 12), je to kvapalina, ktorá sa používala ako náplň do chladničiek, hasiacich prístrojov a sprejov. Freóny sú silno prchavé, majú dlhú životnosť, čím sa neustále zvyšuje ich koncentrácia v ovzduší. Prenikajú až do stratosféry, kde sa ich molekuly štiepia pôsobením UV žiarenia zo Slnka čím vzniká voľný chlór. Ten sa ihneď zlučuje s kyslíkom v ozónovej vrstve na oxid chlórny. Následkom toho klesá množstvo ozónu.

Všeobecný vzorec upraviť

Všeobecný vzorec pre freóny je:[1]

    ;  pričom musí platiť:  

kde:

Označovanie upraviť

Freóny sa označujú písmenom R a dvojmiestnym, alebo trojmiestnym číslom.[1]

Deriváty metánu upraviť

 
Freón R 12

Deriváty metánu sa označujú:

 

kde:

  • Y = (n+1), t.j. počet atómov vodíka v molekule + 1
  • Z = p, t.j. počet atómov fluoru v molekule

Príklad: R 11 = CFCl3 = monofluórtrichlórmetán

Ostatné deriváty upraviť

Ostatné deriváty sa označujú:

 

kde:

  • X = (m-1), t.j. počet atómov uhlíka v molekule - 1
  • Y = (n+1), t.j. počet atómov vodíka v molekule + 1
  • Z = p, t.j. počet atómov fluoru v molekule

Príklad: R 113 = C2F3Cl3 = trifluórtrichlóretán

Použitie freónov upraviť

Pred ich zákazom sa freóny používali napríklad na nasledovné účely:

  • R 12 - najrozšírenejšie chladivo najmä pre náplň chladničiek,
  • R 11 - pre chladenie nad nulou, náplň klimatizácií,
  • R 22 - použiteľné pre podobné podmienky ako čpavok,
  • R 13 - pre veľmi nízke teploty.

Referencie upraviť

  1. a b TOMÁŠEK, Jaroslav, a kol. Stroje. Pre 4. ročník SPŠS.. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., 1967. 450 s.