Oxid chlórny

chemická zlúčenina

Oxid chlórny, Cl2O, je nestabilný oxid chlóru. Pri normálnej teplote je oxid chlórny hnedožltý plyn, veľmi dobre rozpustný vo vode. Po ochladení pod teplotu varu sa kondenzuje na hnedočervenú explozívnu kvapalinu. Pripravuje sa reakciou čerstvého oxidu ortutnatého s chlórom:

Oxid chlórny


Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Cl2O
Systematický názov Oxid chlórny
Vzhľad Hnedožltý plyn, hnedočervená kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Teplota topenia -116 °C
Teplota varu 3,8 °C
Hustota 0,003 89 g/cm³ (0 °C)
Rozpustnosť 0,78 (0 °C)
Bezpečnosť
NFPA 704
4
3
3
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
2Cl2 + 2HgO → HgCl2.HgO + Cl2O

Taktiež môže byť pripravený reakciou chlóru s uhličitanom sodným za prítomnosti vody, alebo rozkladom chlórnanu vápenatého. Podstatná časť oxidu chlórneho sa používa na výrobu chlórnanov.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oxid chlórny