Funkcia kozmonautov v posádkach

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Prvé kozmické lode boli jednomiestne, s nástupom niekoľko-členných posádok kozmických lodí sa zodpovednosť a funkcie kozmonautov v posádkach rozdelili. Každý člen posádky má vlastný okruh úloh a povinností. Časom bol pre členov posádok kozmických lodí a staníc použitý rad funkčných označení. Ich prehľad je uvedený nižšie.

Funkcia členov posádky

upraviť

Druhý pilot

upraviť

Druhý pilot (rus. второй пилот) bola funkcia zastavaná druhým členom posádky Voschodu 2 Alexejom Leonovom. Úlohou Leonova bol prvý výstup do otvoreného vesmíru.[1]

Inžinier pilotovaného letu

upraviť

Inžinier pilotovaného letu (angl. manned spaceflight engineer) táto funkcia nebola použitá pri žiadnom kozmickom lete, bola plánovaná pre profesionálnych vojenských astronautov, ako analógia špecialistov pre užitočné zaťaženie, v predpokladaných vojenských letoch raketoplánov z kozmodrómu Vandenberg. Misie z Vandenbergu boli zrušené roku 1986 po katastrofe Challengeru.[2]

Inžinier-výskumník

upraviť

Inžinier-výskumník (rus. инженер-исследователь) bola funkcia používaná v roku 1969 pre tretích členov posádok Sojuzu 5 a 7 (Jevgenij Chrunov a Viktor Gorbatko z oddielu CPK).[3]

Kozmonaut-lekár

upraviť

Kozmonaut – lekár (rus. космонавт - врач) bolo jednorazovo použité označenie funkcie zastávanej tretím členom posádky Voschodu 1 Borisom Jegorovom.[4]

Kozmonaut sledujúci pristávací modul

upraviť

Kozmonaut sledujúci pristávací modul (fan-chuej-cchang č'-šou chang-tchien-jüan, pchin-jin: fanhuicang zhishou hangtianyuan, angl. descent module monitor astronaut) bol Ťing Chaj-pcheng, tretí kozmonaut lode Šen-čou 7.[5]

Kozmonaut orbitálneho modulu

upraviť

Kozmonaut orbitálneho modulu (kuej-tao-cchang chang-tchien-jüan, pchin-jin: guidaocang hangtianyuan, angl. orbital module astronaut) bol Liou Po-ming, druhý kozmonaut lode Šen-čou 7, ktorý pomáhal veliteľovi pri výstupe do vesmírneho priestoru.[5]

Kozmonaut-vedecký pracovník

upraviť

Kozmonaut – vedecký pracovník (rus. космонавт - научный сотрудник) bolo jednorazovo použité označenie funkcie zastávanej druhým členom posádky Voschodu 1 Konstantinom Feoktistovom.[6]

Kozmonaut-výskumník

upraviť

Kozmonaut-výskumník (rus. космонавт-исследователь) bolo označenie druhého (nesovietskeho) člena v medzinárodných posádkach Sojuzu programu Interkozmos v rokoch 1978 – 1981. Rovnakú funkciu mal tretí člen posádky Sojuzu v rokoch 1982 – 1999, a to aj sovietski aj nesovietski kozmonauti. Občas, ak palubný inžinier zostal na Mire, vracal sa na Zem iba kapitán a kozmonaut-výskumník (Sojuz TM-5 a Sojuz TM-28). Roku 1991 8. návštevná expedícia Miru nezvyčajne pozostávala z veliteľa a dvoch kozmonautov-výskumníkov (štart Sojuz TM-13, pristátie TM -12).

Kozmonaut-výskumník (lekár)

upraviť

Kozmonaut-výskumník (lekár) (rus. космонавт-исследователь (врач)) bola funkcia Valerija Poľakova pri jeho druhom lete (Sojuz TM-18 / Mir / Sojuz TM-20).[7]

Lekár-výskumník

upraviť

Lekár-výskumník (rus. врач-исследователь) bola funkcia Valerija Poľakova pri jeho prvom lete (Sojuz TM-6 / Mir / Sojuz TM-7).[7]

Letový špecialista

upraviť

Letový špecialista (angl. mission specialist) je člen posádky Space Shuttle zodpovedný za splnenie niektorej úlohy misie. Letoví špecialisti vykonávajú výstup do otvoreného vesmíru, ovládajú kanadskú ruku.[8] V posádke je zvyčajne niekoľko, maximálne päť, letových špecialistov.

Operátor

upraviť

Operátor (cchao-cuo-šou, čín. 操作手, pchin-jin: caozuoshou) bol Nie Chaj-šeng, druhý člen posádky čínskej lode Šen-čou 6, spoločne s veliteľom sa podieľal na riadení lode. Funkcia zodpovedala americkému pilotovi, resp. ruskému palubnému inžinierovi.[9][10]

Palubný inžinier

upraviť

Palubný inžinier (rus. бортинженер, angl. flight engineer) je označenie funkcie (zvyčajne druhého) člena posádky sovietskych a ruských kozmických lodí Sojuz. Palubný inžinier monitoruje stav systémov lode a spolupracuje s veliteľom na riadení lode.[11] Jeho úloha zhruba zodpovedá úlohe amerického pilota.

Palubný inžinier bol zaradený do všetkých posádok Sojuzov, okrem jednočlenných (Sojuz 3, 4 (štart) a 5 (pristátie)), dvojčlenných programu Interkosmos a niekoľkých ďalších – Sojuz TM-5 (pristátie), TM-13 (štart), TM-12 (pristátie) a TM-28 (pristátie).

Pri letoch na ISS je vždy druhý člen posádky Sojuzu palubný inžinier. Rovnako je označovaný aj tretí člen posádky, ak je to Rus, Američan alebo astronaut ESA. Na stanici ISS sú takto zaradení všetci členovia posádky, okrem veliteľa.

Pilot (rus. пилот, angl. pilot) bolo označenie jediného člena posádky prvých kozmických lodí – Vostok a Mercury. V amerických lodiach Gemini, Skylab, Space Shuttle, Crew Dragon a Boeing CST-100 Starliner je za pilota označený v poradí druhý člen posádky, pomáhajúci kapitánovi v manévrovaní a riadení lode, pričom pilot Shuttle bol tiež zodpovedný za vypustenie a návrat satelitov. Požiadavky na pilota raketoplánu sú rovnaké ako na veliteľa – vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstva, biológie, fyziky alebo matematiky; 1000 letových hodín na prúdových lietadlách; výborný fyzický stav.

Pilot bolo spočiatku tiež označenie členov oddielu CPK (pôvodom vojenských pilotov), ak neboli kapitáni, v posádkach ISS (išlo o Jurija Gidzenka v Expedícii 1 a Vladimira Dežurova v Expedícii 3). Po roku 2003 boli aj vojaci z CPK palubnými inžinierov.[12][13]

Ako pilot bol spočiatku označovaný tiež tretí člen posádky Apolla, od júna 1967 bola táto funkcia premenovaná na pilot lunárneho modulu.[14]

Pilot lunárneho modulu

upraviť

Pilot lunárneho modulu (angl. lunar module pilot) bolo označenie používané v americkom lunárnom programe u lodí Apollo pre astronauta pristávajúceho spolu s veliteľom na Mesiaci.

Pilot stykovacieho modulu

upraviť

Pilot stykovacieho modulu (angl. docking module pilot) nahradil pri lete Sojuz-Apollo v posádke Apolla pilota lunárneho modulu.

Pilot veliteľského modulu

upraviť

Pilot veliteľského modulu (angl. command module pilot) bolo označenie používané v americkom lunárnom programe u lodí Apollo pre astronauta zostávajúceho na obežnej dráhe Mesiaca vo veliteľskom module.

Senior pilot

upraviť

Pôvodné označenie pre druhého člena posádky Apolla, v júni 1967 nahradené funkciou pilot veliteľského modulu.[14]

Špecialista pre užitočné zaťaženie

upraviť

Špecialista pre užitočné zaťaženie (angl. payload specialist) je člen posádky Space Shuttle jednorazovo vybraný pre konkrétny let. Spravidla je to neprofesionálny astronaut – civilný alebo vojenský odborník vyslaný na obsluhu špecifického nákladu alebo experimentu. Do tejto kategórie sú tiež radení zahraniční (t. j. neamerickí) astronauti lietajúci na raketoplánoch – prvý takýto bol nemecký astronaut Ulf Merbold v lete STS-9.[8][15]

Účastník kozmického letu

upraviť

Účastník kozmického letu (rus. участник космического полёта, angl. spaceflight participant) je označenie neprofesionálnych kozmonautov, prechádzajú len skráteným (niekoľkomesačným) výcvikom len na jeden konkrétny let. V amerických lodiach letel iba jeden človek v tejto funkcii – Christa McAuliffeová pri nešťastnom lete STS-51-L. Na Sojuzoch sa takto značkujú od roku 2001 jednak súkromníci sami si platiaci vesmírny let, v médiách nazývaní vesmírny turista. A ďalej reprezentanti štátnych kozmických agentúr menších krajín (Brazília, Južná Kórea, Malajzia), v týchto prípadoch zodpovedá kvalita výcviku úrovni zahraničných kozmonautov-výskumníkov 70. a 80. rokov.

Veliaci pilot

upraviť

Veliaci pilot (angl. command pilot) bolo označenie kapitána lode Gemini.

Kapitán

upraviť

Kapitán (rus. командир, angl. commander) je kozmonaut veliaci posádke, zodpovedný za celkový úspech letu, bezpečnosť posádky a lode. Funkcia existovala/existuje u všetkých viacčlenných posádok, okrem posádok lodí Gemini (tu lodi velil „veliaci pilot“, angl. command pilot).

Kapitán bol určený tiež v čínskych lodiach. V Šen-čou 6 sa nazýval č'-chuej-čchang (čín. 指挥长, pchin-jin: zhihuichang). V Šen-čou 7 č'-ling-čang (pchin-jin: zhilingzhang).[5]

Vedecký pilot

upraviť

Vedecký pilot (angl. science pilot) bola funkcia tretieho člena expedícií na stanicu Skylab.

Vedecký pracovník

upraviť

Vedecký pracovník (angl. science officer, rus. научный сотрудник) je označenie používané NASA pre (amerického) člena posádky ISS zodpovedného za vedecký program letu. Vedecký pracovník nie je samostatná funkcia, ale len doplňujúce označenie, oficiálne je príslušný astronaut naďalej palubným inžinierom.

Veliteľ užitočného zaťaženia

upraviť

Veliteľ užitočného zaťaženia (angl. payload commander) je označenie funkcie letového špecialistu zodpovedného za vedecký program letu a využívanie užitočného zaťaženia.[16]

Vzdelávací letový špecialista

upraviť

Vzdelávací letový špecialista (angl. educator mission specialist) je člen posádky Shuttle vyslaný do vesmíru v rámci Educator Astronaut Project, programu vyučovania z kozmu.[17]

Skúšobný inžinier

upraviť

Skúšobný inžinier (rus. инженер-испытатель) bola funkcia používaná iba v roku 1971 pre tretieho člena posádok Sojuzu 10 a 11 (Nikolaj Rukavišnikov a Viktor Pacajev z oddielu CKBEM).[18]

Veliteľ spoločných operácií

upraviť

Veliteľ spoločných operácií (angl. joint operations commander) je označenie funkcie druhého člena posádky misie SpaceX Demo-2, prvého pilotovaného skúšobného letu lode Crew Dragon, a Boeing Crewed Flight Test, prvého pilotovaného skúšobného letu lode Boeing CST-100 Starliner. Funkcia vznikla iba pre potreby týchto skúšobných letov.

Prehľad funkcií členov posádok podľa kozmických lodí

upraviť

Hrubo sú vyznačené funkcie používané štandardne.

Sovietske a ruské lode

upraviť
Funkcie kozmonautov v posádkach sovietskych a ruských lodí
Pozícia Ruský názov Poznámka
Vostok
1 Pilot Пилот
Voschod 1
1 Veliteľ Командир
2 Kozmonaut – vedecký pracovník Космонавт – научный сотрудник
3 Kozmonaut – lekár Космонавт – врач
Voschod 2
1 Veliteľ Командир
2 Druhý pilot Второй пилот
Sojuz 1967 – 1971
1 Veliteľ Командир Členovia oddielu CPK
2 Palubný inžinier Бортинженер Členovia oddielu CKBEM
3 Inžinier-výskumník Инженер-исследователь Sojuz 5 a 7, členovia oddielu CPK
Skúšobný inžinier Иинженер-испытатель Sojuz 10 a 11, členovia oddielu CKBEM
Sojuz 1973 – 1980, sovietske posádky
1 Veliteľ Командир Členovia Oddielu CPK
2 Palubný inžinier Бортинженер V programe Almaz členovia Oddielu CPK, inak členovia Oddielu CKBEM/NPO Energija
Sojuz 1978 – 1981, medzinárodné posádky
1 Veliteľ Командир Sovietsky kozmonaut
2 kozmonaut-výskumník Космонавт-исследователь Zahraničný kozmonaut
Sojuz 1980 – 2000
1 Veliteľ Командир Členovia Oddielu CPK
2 Palubný inžinier Бортинженер Členovia Oddielu NPO Energija
kozmonaut-výskumník Космонавт-исследователь Iba pristátie Sojuz TM-5, TM-12, TM-28 a štart TM-13.
Lekár-výskumník Врач-исследователь Iba Valerij Poľakov (štart Sojuzu TM-6)
3 kozmonaut-výskumník Космонавт-исследователь
Lekár-výskumník Врач-исследователь Iba Valerij Poľakov (pristátie Sojuzu TM-7)
kozmonaut-výskumník (lekár) Космонавт-исследователь (врач) Iba Valerij Poľakov (štart Sojuzu TM-18, pristátie Sojuzu TM-20)
Palubný inžinier 2 Бортинженер 2 Iba v Sojuze TM-21 a Sojuze TM-22
Sojuz od 2000
1 Veliteľ Командир Vždy ruský kozmonaut
2 Palubný inžinier (1) Бортинженер (1)
3 Palubný inžinier 2 Бортинженер 2 Ruskí, americkí, európski a kanadskí kozmonauti
Účastník kozmického letu Участник космического полёта kozmonauti ostatných štátov a súkromníci

Americké lode

upraviť
Funkcie kozmonautov v posádkach amerických lodí
Pozícia Anglický názov Poznámka
Mercury
1 Pilot Pilot
Gemini
1 Veliaci pilot Command Pilot
2 Pilot Pilot
Apollo
1 Veliteľ Commander
2 Starší pilot Senior pilot Iba do roku 1967 (Apollo 1).
Pilot veliteľského modulu Command Module Pilot
3 Pilot Pilot Iba do roku 1967 (Apollo 1).
Pilot lunárneho modulu Lunar Module Pilot
Pilot stykovacieho modulu Docking Module Pilot Iba na misii Apollo-Sojuz.
Skylab
1 Veliteľ Commander
2 Pilot Pilot
3 Vedecký pilot Science Pilot
Space Shuttle
1 Veliteľ Commander
2 Pilot Pilot
3+ Veliteľ užitočného zaťaženia Payload Commander
Letový špecialista Mission Specialist
Vzdelávací letový špecialista Educator Mission Specialist
Špecialista pre užitočné zaťaženie Payload Specialist
Inžinier pilotovaného letu Manned Spaceflight Engineer Iba plánované.
Účastník kozmického letu Spaceflight Participant Iba Christa McAuliffeová na misii STS-51-L.[15]
Crew Dragon a Boeing CST-100 Starliner
1 Veliteľ kozmickej lode Spacecraft Commander Iba na misiách SpaceX Demo-2 a Boeing Crewed Flight Test.
Veliteľ Commander
2 Veliteľ spoločných operácií Joint Operations Commander Iba na misiách SpaceX Demo-2 a Boeing Crewed Flight Test.
Pilot Pilot
3+ Letový špecialista Mission Specialist

Medzinárodná vesmírna stanica

upraviť
Funkcie kozmonautov v posádkach ISS
Pozícia Anglický názov Ruský názov Poznámka
ISS
1 Veliteľ Commander Командир
2 Pilot Pilot Пилот Iba Jurij Gidzenko v Expedícii 1 a Vladimir Dežurov v Expedícii 3
2 – 5 Palubný inžinier Flight Engineer Бортинженер
Vedecký pracovník Science Officer Научный сотрудник Spojená s funkciou palubného inžiniera

Čínske lode

upraviť

V čínskych oficiálnych informáciách o pilotovaných letoch programu Šen-čou sa označenie funkcií kozmonautov neobjavuje. Kozmonauti sú iba uvádzaní v stálom poradí, niekedy dokonca označovaní číslami (kozmonaut č.1, č.2, č.3).[19] Pomenovanie funkcií čínskych kozmonautov preto nie je ustálené, občas sa používajú analogické názvy amerického či ruského pôvodu.[20][21]

Funkcie kozmonautov v posádkach čínskych kozmických lodí[5][10][22]
Pozícia Čínsky názov
slovenský prepis
Čínsky názov
pchin-jin
Anglický názov Ruský názov Poznámka
Šen-čou 5
1 Pilot Pilot Пилот
Šen-čou 6
1 Veliteľ Č'-chuej-čchang Zhihuichang Commander Командир
2 Operátor Cchao-cuo-šou Caozuoshou Oператор
Šen-čou 7
1 Veliteľ Č'-ling-čang Zhilingzhang Commander Командир
2 kozmonaut orbitálneho modulu Kuej-tao-cchang chang-tchien-jüan Guidaocang hangtianyuan Orbital module astronaut
3 kozmonaut monitorujúci pristávací modul Fan-chuej-cchang č'-šou chang-tchien-jüan Fanhuicang zhishou hangtianyuan Descent module monitor astronaut

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Funkce kozmonautov v posádkách na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Referencie

upraviť
 1. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия astronóm [online]. Moskva: rev. 2009-04-30, [cit. 2009-05-31]. Kapitola СССР - Россия.. [ďalej len Ivanov]. Dostupné online. (po rusky) (Heslo Алексей Архипович Леонов)
 2. CASSUTT, Michael. The manned Space Flight Engineer Programme [online]. Spaceflight, Vol 31January 1989, [cit. 2009-06-02]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. Ivanov. [Cit. 2009-06-01]. Kapitola СССР - Россия.. (Heslá Евгений Васильевич Хрунов a Виктор Васильевич Горбатко)
 4. Ivanov. REV. 2009-01-03, [cit. 2009-05-31]. Kapitola СССР - Россия.. (Heslo Борис Борисович Егоров)
 5. a b c d MCDOWELL, Jonathan. Jonathan's Space Report No. 601 [online]. Somerville, MA, USA: 2008-10-12, [cit. 2009-06-07]. Dostupné online. Archivované 2011-09-28 z originálu. (po anglicky)
 6. Ivanov. REV. 2009-01-03, [cit. 2009-05-31]. Kapitola СССР - Россия.. (Heslo Константин Петрович Феоктистов)
 7. a b Ivanov. [Cit. 2009-05-31]. Kapitola СССР - Россия.. (Heslo Валерий Владимирович Поляков)
 8. a b astronauts. Overview [online]. JAXA, [cit. 2009-05-31]. Dostupné online. (po anglicky)
 9. RODIN, А.; LIŠOV, I.. Биографии членов экипажей «Шэньчжоу-6». Новости космонавтики, 2006-01, čís. 1. Dostupné online [cit. 2009-06-07].
 10. a b Ivanov. REV. 2008-10-07, [cit. 2009-03-28]. Kapitola Nie Haisheng.
 11. SEROV, Mark. Отряд РКК vs отряда ЦПК ВВС [online]. Moskva: Новости космонавтики, [cit. 2009-06-01]. Dostupné online. (po rusky)
 12. Первая основная экспедиция [online]. Moskva: Центр управления полетами Федерального Космического Агентства, [cit. 2009-06-02]. [ďalej len ЦУП]. Dostupné online. Archivované 2007-09-06 z originálu. (po rusky)
 13. ЦУП. Третья основная экспедиция [online]. [Cit. 2009-06-02]. Dostupné online. Archivované 2007-03-04 z originálu.
 14. a b WADE, Mark. Apollo LM [online]. Encyclopedia Astronautica, [cit. 2009-06-03]. Kapitola Apollo LM Chronology. 1967 June 14. Dostupné online. (po anglicky)
 15. a b KAUDERER, Amik. Payload Specialist astronauts. Space Flight Participants [online]. NASA, rev. 2009-05-06, [cit. 2009-05-31]. Dostupné online. (po anglicky)
 16. Space Shuttle Columbia and Her Crew. Payload Commander: Michael P. Anderson [online]. NASA, rev. 2006-03-05, [cit. 2009-05-29]. Dostupné online. (po anglicky)
 17. Educator astronauts Join the Corps [online]. NASA, 2004-10-05, rev. 2007-11-30, [cit. 2009-05-29]. Dostupné online. Archivované 2008-11-02 z originálu. (po anglicky)
 18. Ivanov. [Cit. 2009-06-01]. Kapitola СССР - Россия.. (Heslá Николай Николаевич Рукавишников a Виктор Иванович Пацаев)
 19. Xinhua. Shenzhou-7 astronaut starts assembling space suit for spacewalk. People's Daily Online, 2008-09-26. Dostupné online [cit. 2009-06-07].
 20. VÍTEK, Antonín. SPACE 40 [online]. REV. 2009-02-10, [cit. 2009-06-07]. Kapitola 2005-040A - SZ-6 a 2008-047A - SZ-7. Dostupné online.
 21. Ivanov. [Cit. 2009-06-07]. Kapitola Шэньчжоу-7. (po rusky)
 22. ZWIERZCHLEJSKI, Waldemar, a spol. Loty kosmiczne [online]. [Cit. 2009-06-07]. Kapitola Skróty funkcji astronautów i kozmonautów. Dostupné online. Archivované 2009-09-14 z originálu. (po poľsky)