Oddiel kozmonautov RKK Energija

Oddiel kozmonautov RKK Energija je jedným z oddielov kozmonautov v Rusku, resp. do roku 1991 v Sovietskom zväze. Vlastné skupina kozmonautov, formálne "skúšobných inžinierov", bola založená v apríli 1966 z iniciatívy vedenia CKBEM (vtedajší názov dnešnej RKK Energija[p 1]). V máji 1968 bola už úplne oficiálne reorganizovaná na oddiel kozmonautov. Členovia oddielu pravidelne obsadzujú miesta v ruských, predtým sovietskych, kozmických lodiach a orbitálnych staniciach.

Sergej Krikaľov strávil vo vesmíre 803 dní, viac ako ktokoľvek iný. Tu na ISS.

Vznik oddielu upraviť

Inžinieri OKB-1 prejavili záujem o účasť na kozmických letoch už v roku 1962, vedenie OKB a osobne Sergej Koroľov myšlienku podporoval a začal presadzovať vo vláde. Koncom roka 1962 boli v OKB-1 pre záujemcov zorganizované prednášky o raketách a raketových motoroch, konštrukcii kozmických telies, biológii a lekárstve, spojení, v lete 1963 aj zoskoky v aeroklube.[1]

V máji 1964 vláda rozhodla o úprave lode Vostok na trojmiestny variant nazvaný Voschod a účasti civilistov na lete. Do výberu pre Voschod 1 sa OKB-1 plne zapojilo, pre výber a prípravu budúcich kozmonautov vznikol v podniku útvar č. 90 (roku 1966 prečíslovaný na č. 731, neskôr zmenil označenie ešte niekoľkokrát), do ktorého čela bol postavený Sergej Anochin. Letu Voschodu 1 sa z OKB-1 zúčastnil Konstantin Feoktistov.[2]

Aj po lete Feoktistova vo Voschode tlačil Koroľov na vytvorenie oddielu. Vo vláde, resp. vojensko-priemyselnej komisii vlády ale nedosiahol úspech. Nezávisle od pozície nadriadených úradov na jar 1965 OKB-1 poslalo do Inštitútu lekársko-biologických problémov (IMBP) na prehliadky skupinu asi 50 (podľa niektorých zdrojov až 200) kandidátov, vrátane niekoľkých žien. Lekársky súhlas na výcvik získalo dvanásť z nich.[3]

Keď sa priblížili lety lodí Sojuz, pohla sa aj formálna stránka veci. 15. marca 1966 minister všeobecného strojárstva poveril OKB-1 prípravou civilných kozmonautov a 9. apríla 1966 Koroľovov nástupca Vasilij Mišin rozhodol o sformovaní skupiny kozmonautov, formálne nazvaných skúšobní inžinieri (rus. инженеры-испытатели), v útvare č. 90. Kozmonauti sa mali zúčastniť letov lodí Sojuz, L-1 a L-3. Dvanástka z minulého roka bola znova podrobená ďalšiemu kolu prehliadok v IMBP, do skupiny bolo nakoniec vymenovaných osem ľudí – Sergej Anochin, Jevgrafovič Bugrov, Vladislav Volkov, Georgij Grečko, Gennadij Dolgopolov, Alexej Jelisejev, Valerij Kubasov a Oleg Makarov. Všetci začali všeobecnú kozmickú prípravu v CKBEM, vrátane letov v beztiaži a nácviku pristátia na mori.[3][4]

V auguste 1966 spoločný výcvik s vojenskými kozmonautmi v CPK povolili vojaci až po vlastných lekárskych testoch iba štvorici Volkov, Jelisejev, Kubasov a Grečko (po mesiaci nahradený Makarovom), ostatní pokračovali vo výcviku v CKBEM. Od januára 1967 bola skupina rozšírená o Vitalija Sevastianova a Nikolaja Rukavišnikova, obaja boli zaradení do programu L-1.[3]

27. marca 1967 vláda stanovila postup pri výbere a výcviku kozmonautov. Súčasne rozhodla o vytvorení oddielov kozmonautov v rezortoch – ministerstva obrany, všeobecného strojárstva, zdravotníctva a Akadémii vied.[p 2] V auguste 1967 prípravu v rámci programu L-3 začali v CKBEM Anochin, Bugrov, Dolgopolov a traja nováčikovia Nikitskij, Pacajev a Jazdovskij. 27. mája 1968 bol príkazom ministra všeobecného strojárstva založený oddiel kozmonautov CKBEM a do oddielu bolo zaradených 9 z členov doterajšej skupiny, totiž Volkov, Grečko, Jelisejev, Kubasov, Makarov, Pacajev, Rukavišnikov, Sevastianov a Jazdovskij. Ďalej Konstantin Feoktistov (jediný sa skúsenosťami kozmického letu) a Vladimir Fartušnyj z Inštitútu elektrozvárania Akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve.[3]

Doplňovanie oddielu upraviť

Inžinieri z CKBEM/NPO Energija/RKK Energija si podávali žiadosti na zaradenie do oddielu, vhodní kandidáti boli poslaní na pozorovanie do IMBP a priebežne získavali súhlas Hlavnej lekárskej komisie na výcviku. Potom (aj po niekoľkých letoch) Štátna medzirezortná komisia dávala odporúčanie na zaradenie do oddielu ako skúšobného kozmonauta. Ku kozmonautom oddielu CKBEM tak prišli v marci 1972 Boris Andrejev, Valentin Lebedev a Jurij Ponomariov. Už po roku (v marci 1973) ešte Vladimir Aksionov, Alexandr Ivančenkov, Valerij Riumin a Gennadij Strekalov. Po dlhšej prestávke bolo do oddielu prijatých sedem nových kozmonautov v decembri 1978.[5][6]

Začiatkom 80. rokov bol zmenený postup prijímania kozmonautov. Štátna medzirezortná komisia odporúčala uchádzačov na zaradenie do oddielu ako "kandidáta na skúšobného kozmonauta", po absolvovaní všeobecnej vesmírnej prípravy v stredisku NPO Energija a stáži v Hviezdnom mestečku, kandidátovi Medzirezortná kvalifikačná komisia priznala kvalifikáciu "skúšobný kozmonaut".

V rokoch 1980 – 1983 boli prijaté dve ženy, ďalšia bola prevedená z inej organizácie. V rokoch 1983 – 1989 prišlo do oddielu deväť nových kozmonautov. V deväťdesiatych rokoch bol oddiel rozširovaný o 2 – 3 členov spravidla po dvoch rokoch, celkovo bolo prijatých jedenásť nováčikov. V novom storočí prebehli dva nábory. Roku 2003 boli prijatí traja kandidáti. Pri nábore roku 2006 bol medzi zamestnancami spoločnosti tak nízky záujem, že bola zrušená podmienka aspoň troch rokov zamestnania v spoločnosti, napriek tomu boli prijatí len dvaja kandidáti.[1][7]

Lunárny program upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Sovietsky lunárny program

V druhej polovici roka 1966 sa rozbehol sovietsky lunárny program. Pozostával z troch častí. V lodi Sojuz si kozmonauti mali nacvičiť stretávanie a spájanie lodí v kozme, v lodi L-1 obletieť Mesiac a v lodi L-3 pristáť na Mesiaci.

Sojuz upraviť

Od septembra 1966 sa v CPK spoločne s vojenskými kozmonautmi pripravovali na let Sojuzom Volkov, Jelisejev, Kubasov a Grečko, ten si po mesiaci zlomil nohu a bol nahradený Makarovom, už v januári 1967 opätovne prideleným do programu L-1. Po niekoľkých neúspechoch (lety Sojuzu 1, Sojuzu 2 a 3) sa Sojuz 4 a 5 spojili a Jelisejev a Chrunov (z CPK) preručkovali po vonkajšom povrchu lode z jednej do druhej. V septembri 1969 sa Jelisejev, Kubasov a Volkov zúčastnili skupinového letu troch Sojuzov, pokus o spojenie Sojuzu 7 a 8 a prestup kozmonautov novým stykovacím uzlom vnútrom lode sa nepodaril.

Program Sojuz pokračoval dlhodobým letom Sojuzu 9 v júni 1970. 17 dní a 16 hodín vtedy strávil vo vesmíre Nikolajev z oddielu CPK a Sevastianov. V záložných posádkach boli za CKBEM Grečko a Jazdovskij.

Stretnutie a spojenie lunárneho orbitálneho a pristávacieho modulu mal nacvičiť ďalší let Sojuzu v rámci programu Kontakt. Na let sa z kozmonautov oddielu pripravovali od mája 1969 Pacajev, od marca 1970 aj Makarov a Rukavišnikov, neskôr tiež Jazdovskij a Grečko. V júli 1971 bol let zrušený a kozmonauti preradení.

Programy L-1 a L-3 upraviť

Na oblet Mesiaca (loď L-1) sa v Hviezdnom mestečku spoločne s vojenskými kolegami od januára 1967 pripravovali Sevastianov, Rukavišnikov a Makarov, neskôr aj Grečko.

Do skupiny určenej na pristátie na Mesiaci (loď L-3) boli v septembri 1967 začlenení Anochin, Bugrov, Nikitskij (neboli v máji 1968 zaradení do oddielu CKBEM a odišli), Jazdovskij (iba do roku 1968) a Pacajev. Od začiatku roka 1968 aj Makarov, Sevastianov a Rukavišnikov, krátko aj Feoktistov. Už vo februári 1969 boli Grečko a Sevastianov preradení do skupiny pripravujúcej sa na let troch Sojuzov. V máji 1969 Pacajev a v januári 1970 Rukašvinikov s Makarovom prešli do programu Kontakt. V programoch L-1 a L-3 tak neostal nikto.[1]

Orbitálna stanica – Saľut 1, Saľut 4 upraviť

 
Dobrovoľskij, Volkov, Pacajev, zahynuli pri pristátí Sojuzu 11

Roku 1970 sa rozbehol program Saľut. V júni až septembri boli sformované trojčlenné posádky pre stanice, pozostávajúce z kozmonautov oddielov CPK a CKBEM. Do kozmu leteli vždy veliteľ z CPK a dvaja kozmonauti oddielu CKBEM. Pri prvom lete – Sojuzu 10 – sa kozmonautom nepodarilo prestúpiť do stanice. V nasledujúcom Sojuze 11 po úspešnom štvortýždennom lete posádka zahynula pri pristátí.

Po nešťastí bol počet kozmonautov lietajúcich v Sojuze znížený na dvoch. Bolo zavedené pravidlo, že kapitán lode je kozmonaut oddielu CPK, palubný inžinier člen oddielu CKBEM. Pokusy o vypustenie ďalších staníc roku 1972 a 1973 sa nestretli z úspechom, upravené Sojuzmi boli využité k dvom samostatným letom (Sojuz 12 a 13). Ďalšie úspešné vypustenie orbitálnej stanice radu Saľut prebehlo až v decembri 1974. Stanica Saľut 4 bola počas roka 1975 obývaná dvakrát, jeden let pri spojení neuspel.

Sojuz – Apollo upraviť

Po rozhodnutí o vykonaní letu Sojuz-Apollo boli pre program vyčlenení Andrejev, Ivančenkov, Rukašvinikov a Kubasov. Rukavišnikov bol zaradený do skúšobného letu Sojuzu 18, Kubasov sa zúcastnil sovietsko-amerického letu.

Orbitálna stanica – Saľut 6, Saľut 7, Mir upraviť

 
Orbitálna stanica Mir v roku 1997

V septembri 1977 bola vypustená ďalšia orbitálna stanica – Saľut 6. Obývaná bola dvojčlennými posádkami. Prvý pokus o obývanie stanice (let Sojuz 25 s dvoma nováčikmi Kovaľonokom a Riuminom) nebol úspešný. Preto bolo zavedené pravidlo, že v každej posádke bude aspoň jeden skúsený kozmonaut.[8]

Koncom roka 1976 začali výcvik v Hviezdnom mestečku prví zahraniční kozmonauti, vrátane česko-slovenských, v rámci programu Interkozmos. Medzinárodné posádky navštevovali počas týždňového letu orbitálnu stanicu, veliteľom bol vždy sovietsky kozmonaut s letovou skúsenosťou. Vzhľadom na nedostatok takých kozmonautov v oddiele CPK, boli do programu zaradení aj členovia oddielu NPO Energija Rukavišnikov (náhradník česko-slovenského letu, letel s Bulharom) a Kubasov (náhradník poľského letu, letel s Maďarom). Boli to prvé prípady, keď v posádke nebol kozmonaut – vojak z CPK.

Na stanicu Saľut 7 od roku 1982 a jej podstatne mohutnejšieho nástupcu Mir, v rokoch 1986 – 2000, lietali kozmonauti v trojmiestnych lodiach Sojuz T (od 1986 Sojuz TM). Členovia oddielu NPO Energija (od 1994 premenovanej na RKK Energija) zastávali v posádkach tradične funkciu palubných inžinierov, kapitán bol vždy z oddielu CPK, tretí člen posádky bol doplnený v závislosti na programe letu.

 
Valerij Riumin pred posledným letom 1998

Raketoplán Buran upraviť

Vedenie NPO Energija zastávalo názor, že aj v raketopláne Buran, tak ako v ostatných kozmických lodiach, musí letieť vedľa pilota-veliteľa palubný inžinier z ich oddielu.[9] Na lety raketoplánom boli pridelení:[1]

Orbitálna stanica – ISS upraviť

Na stanicu ISS lietajú zástupcovia oddielu RKK Energija pravidelne v rámci ruskej polovice posádky. O miesta sa kozmonauti oddielu Energija delia s členmi oddielu CPK, vzhľadom na komplikované zostavovanie posádok bolo pravidlo o dôstojníkov z CPK a palubných inžinieroch z Energije opustené.[4] Ruských kozmonautov do posádok vyberá komisia zložená zo zástupcov Roskosmosu, CPK a RKK Energija.

Náčelníci oddielu upraviť

Prehľad kozmonautov oddielu upraviť

Uvedení sú členovia skupiny skúšobných inžinierov, ktorá vznikla 23. mája 1966, a členovia oddielu kozmonautov založeného 27. mája 1968.

V stĺpci „V odieli od“ je uvedený dátum zaradenia do oddielu, iba u účastníkov posledných náborov (od roku 2003) je uvedený dátum odporúčania Medzirezortnej komisie pre výber kozmonautov na zaradenie do oddielu.

Kozmonauti CKBEM/NPO Energija/RKK Energija[1][4]
Meno Narodenie
úmrtie
V oddieli od Lety Celkom v kozme V oddieli do
Anochin, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Anochin 1. apríl 1910
15. apríl 1986
1966-05-2323. mája 1966 1968-05-2727. mája 1968
Bugrov, Vladimir JevgrafovičVladimir Jevgrafovič Bugrov 18. január 1933 1966-05-2323. mája 1966 1968-05-2727. mája 1968
Volkov, Vladislav NikolajevičVladislav Nikolajevič Volkov 23. november 1935
30. jún 1971
1966-05-2323. mája 1966 Sojuz 7, 1969
Sojuz 11/Saľut 1, 1971
28d 17h 2m 1971-06-3030. júna 1971
Grečko, Georgij MichajlovičGeorgij Michajlovič Grečko 25. máj 1931 1966-05-2323. mája 1966 Sojuz 17/Saľut 4, 1975
Sojuz 26/Saľut 6, 1977/78
Sojuz T-14/Saľut 7/T-13, 1985
134d 20h 33m 1986-06-055. júna 1986
Dolgopolov, Gennadij AlexandrovičGennadij Alexandrovič Dolgopolov 25. máj 1931 1966-05-2323. mája 1966 1967-05-033. mája 1967
Jelisejev, Alexej StanislavovičAlexej Stanislavovič Jelisejev 13. júl 1934 1966-05-2323. mája 1966 Sojuz 5, 1969
Sojuz 8, 1969
Sojuz 10, 1971
8d 22h 23m 1985-12-1919. decembra 1985
Kubasov, Valerij NikolajevičValerij Nikolajevič Kubasov 7. január 1935 1966-05-2323. mája 1966 Sojuz 6, 1969
Sojuz 19, 1975
Sojuz 36, 1980
18d 17h 59m 1985-12-1919. decembra 1985
Makarov, Oleg NikolajevičOleg Nikolajevič Makarov 6. január 1933
28. května 2003
1966-05-2323. mája 1966 Sojuz 12, 1973
Sojuz 18a, 1975
Sojuz 27/Saľut 6, 1978
Sojuz T-3/Saľut 6, 1980
20d 17h 22m 1993-11-033. novembra 1993
Sevastianov, Vitalij IvanovičVitalij Ivanovič Sevastianov 8. júl 1935 1967-01-3131. januára 1967 Sojuz 9, 1970
Sojuz 18/Saľut 4, 1975
80d 16h 19m 1993-12-3030. decembra 1993
Rukašvinikov, Nikolaj NikolajevičNikolaj Nikolajevič Rukašvinikov 18. september 1932
19. október 2002
1967-02-011. februára 1967 Sojuz 10/Saľut 1, 1971
Sojuz 16, 1974
Sojuz 33, 1979
9d 21h 11m 1987-07-077. júla 1987
Nikitskij, Vladimir PetrovičVladimir Petrovič Nikitskij 8. marec 1939 1967-08-1818. augusta 1967 1968-05-2727. mája 1968
Pacajev, Viktor IvanovičViktor Ivanovič Pacajev 19. jún 1933
30. jún 1971
1967-08-1818. augusta 1967 Sojuz 11/Saljut 1 23d 18h 22m 1971-06-3030. júna 1971
Jazdovskij, Valerij AlexandrovičValerij Alexandrovič Jazdovskij 8. jún 1930 1967-08-1818. augusta 1967 1982-07-011. júla 1982
Feoktistov, Konstantin PetrovičKonstantin Petrovič Feoktistov 7. február 1926 1968-05-2727. mája 1968 Voschod 1, 1964 1d 0h 17m 1987-10-2828. októbra 1987
Andrejev, Boris DmitrijevičBoris Dmitrijevič Andrejev 6. október 1940 1972-03-2222. marca 1972 1983-09-055. septembra 1983
Lebedev, Valentin VitaljevičValentin Vitaljevič Lebedev 14. apríl 1942 1972-03-2222. marca 1972 Sojuz 13, 1973
Sojuz T-5/Saľut 7, 1982
219d 6h 0m 1989-11-044. novembra 1989
Ponomariov, Jurij AnatoljevičJurij Anatoljevič Ponomariov 24. marec 1932
13. apríl 2005
1972-03-2222. marca 1972 1983-04-1111. apríla 1983
Aksionov, Vladimir ViktorovičVladimir Viktorovič Aksionov 1. február 1935 1973-03-2121. marca 1973 Sojuz 22, 1976
Sojuz T-2/Saljut 6, 1980
11d 20h 12m 1988-10-1717. októbra 1988
Ivančenkov, Alexandr SergejevičAlexandr Sergejevič Ivančenkov 28. september 1940 1973-03-2121. marca 1973 Sojuz 29/Saľut 6/Sojuz 33, 1978
Sojuz T-6/Saľut 7, 1982
147d 12h 38m 1993-11-033. novembra 1993
Riumin, Valerij ViktorovičValerij Viktorovič Riumin 16. august 1939 1973-03-2121. marca 1973 Sojuz 25, 1977
Sojuz 32/Saľut 6/Sojuz 34, 1979
Sojuz 35/Saľut 6/Sojuz 37, 1980
STS-91/Mir, 1998
371d 17h 27m 1987-10-2828. októbra 1987
Strekalov, Gennadij MichajlovičGennadij Michajlovič Strekalov 28. október 1940
25. december 2004
1973-03-2121. marca 1973 Sojuz T-3/Saľut 6, 1980
Sojuz T-8, 1983
Sojuz T-10a, 1983
Sojuz T-11/Saľut 7/T-10, 1984
Sojuz TM-10/Mir, 1990
Sojuz TM-21/Mir/STS-71, 1995
268d 22h 25m 1995-01-1717. januára 1995
Alexandrov, Alexandr PavlovičAlexandr Pavlovič Alexandrov 20. február 1943 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz T-9/Saľut 7, 1983
Sojuz TM-3/Mir, 1987
309d 18h 3m 1993-10-2626. októbra 1993
Balandin, Alexandr NikolajevičAlexandr Nikolajevič Balandin 30. júl 1953 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz TM-9/Mir, 1990 179d 1h 18m 1994-10-1717. októbra 1994
Lavejkin, Alexandr IvanovičAlexandr Ivanovič Lavejkin 21. apríl 1951 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz TM-2/Mir 174d 3h 26m 1994-03-2828. marca 1994
Manarov, Musa ChiramanovičMusa Chiramanovič Manarov 22. marec 1951 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz TM-4/Mir/TM-6, 1987/88
Sojuz TM-10/Mir, 1990/91
541d 0h 31m 1992-07-2323. júla 1992
Savinych, Viktor PetrovičViktor Petrovič Savinych 7. marec 1940 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz T-4/Saľut 6, 1981
Sojuz T-13/Saľut 7/T-14, 1985
Sojuz TM-5/Mir, 1988
252d 17h 38m 1989-02-099. februára 1989
Serebrov, Alexandr AlexandrovičAlexandr Alexandrovič Serebrov 15. február 1944 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz T-7/Saľut 7/T-5, 1982
Sojuz T-8, 1983
Sojuz TM-8/Mir, 1989/90
Sojuz TM-17/Mir, 1993/94
372d 22h 54m 1995-05-1010. mája 1995
Soloviov, Vladimir AlexejevičVladimir Alexejevič Soloviov 11. november 1946 1978-12-088. decembra 1978 Sojuz T-10/Saľut 7/T-11, 1984
Sojuz T-15/Saľut 7/Mir, 1986
361d 22h 50m 1994-02-1818. februára 1994
Kulašovová, Natalija DmitrijevnaNatalija Dmitrijevna Kulašovová 14. marec 1956 1980-09-2626. septembra 1980 1992-07-2323. júla 1992
Proninová, Irina RudolfovnaIrina Rudolfovna Proninová 14. apríl 1953 1981-03-1616. marca 1981 1992-07-2323. júla 1992
Savická, Svetlana JevgenevnaSvetlana Jevgenevna Savická 8. august 1948 1983-05-1616. mája 1983
(prevedená z MMZ Skorosť)
Sojuz T-7/Saľut 7/T-5, 1982
Sojuz T-12/Saľut 7, 1984
19d 17h 7m 1993-10-2727. októbra 1993
Jemeľanov, Sergej AlexandrovičSergej Alexandrovič Jemeľanov 3. august 1951
5. december 1992
1984-04-1313. apríla 1984 1992-07-099. júla 1992
Kaleri, Alexandr JurievičAlexandr Jurievič Kaleri 13. máj 1956 1984-04-1313. apríla 1984 Sojuz TM-14/Mir, 1992
Sojuz TM-24/Mir, 1996/97
Sojuz TM-30/Mir, 2000
Sojuz TMA-3/ISS, 2003/04
609d 21h 52m aktívny
Zajcev, Andrej JevgenievičAndrej Jevgenievič Zajcev 5. august 1957
5. máj 2010
1985-11-1010. novembra 1985 1996-03-1414. marca 1996
Krikaľov, Sergej KonstantinovičSergej Konstantinovič Krikaľov 27. august 1958 1985-11-1010. novembra 1985 Sojuz TM-7/Mir, 1988/89
Sojuz TM-12/Mir/TM-13, 1991/92
STS-60, 1994
STS-88/ISS, 1998
Sojuz TM-31/ISS/STS-102, 2000/01
Sojuz TMA-6/ISS, 2005
803d 9h 41m 2009-03-2727. marca 2009
Avdejev, Sergej VasilievičSergej Vasilievič Avdejev 1. január 1956 1987-07-033. júla 1987 Sojuz TM-15/Mir, 1992/93
Sojuz TM-22/Mir, 1995/96
Sojuz TM-28/Mir/TM-29, 1998/99
747d 14h 14m 2003-02-1414. februára 2003
Budarin, Nikolaj MichajlovičNikolaj Michajlovič Budarin 29. apríl 1953 1989-02-2727. februára 1989 STS-71/Mir/Sojuz TM-21, 1995
Sojuz TM-27/Mir, 1998
STS-113/ISS/Sojuz TMA-1, 2002/03
444d 1h 26m 2004-09-077. septembra 2004
Kondakovová, Jelena VladimirovnaJelena Vladimirovna Kondakovová 30. marec 1957 1989-02-2727. februára 1989 Sojuz TM-20/Mir, 1994/95
STS-84/Mir, 1997
178d 10h 42m 1999-12-3030. decembra 1999
Poleščuk, Alexandr FiodorovičAlexandr Fiodorovič Poleščuk 30. október 1953 1989-02-2727. februára 1989 Sojuz TM-16/Mir, 1993 179d 0h 44m 2004-03-2525. marca 2004
Usačov, Jurij VladimirovičJurij Vladimirovič Usačov 9. október 1957 1989-02-2727. februára 1989 Sojuz TM-18/Mir, 1994
Sojuz TM-23/Mir, 1996
STS-101/ISS, 2000
STS-102/ISS/STS-105, 2001
552d 22h 27m 2004-04-055. apríla 2004
Vinogradov, Pavel VladimirovičPavel Vladimirovič Vinogradov 31. august 1953 1992-05-1313. mája 1992 Sojuz TM-26/Mir, 1997/98
Sojuz TMA-8/ISS, 2006
308d 16h 18m aktívny
Lazutkin, Alexandr IvanovičAlexandr Ivanovič Lazutkin 30. október 1957 1992-05-1313. mája 1992 Sojuz TM-25/Mir, 1997 184d 22h 8m 2007-11-2222. novembra 2007
Treščov, Sergej JevgenievičSergej Jevgenievič Treščov 18. august 1958 1992-05-1313. mája 1992 STS-111/ISS/STS-113, 2002 184d 22h 16m 2006-11-3030. novembra 2006
Kuželná, Nadežda VasilievnaNadežda Vasilievna Kuželná 6. listopadu 1962 1994-06-1616. júna 1994 2004-05-2727. mája 2004
Ťurin, Michail VladislavovičMichail Vladislavovič Ťurin 2. března 1960 1994-06-1616. júna 1994 STS-105/ISS/STS-108, 2001
Sojuz TMA-9/ISS, 2006/07
344d 5h 9m aktívny
Kozejev, Konstantin MirovičKonstantin Mirovič Kozejev 1. december 1967 1996-04-022. apríla 1996 Sojuz TM-33/ISS/TM-32, 2001 9d 20h 0m 2008-11-2222. novembra 2008
Revin, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Revin 12. január 1966 1996-04-022. apríla 1996 aktívny
Jurčichin, Fiodor NikolajevičFiodor Nikolajevič Jurčichin 3. január 1959 1997-10-1414. októbra 1997 STS-112/ISS, 2002
Sojuz TMA-10/ISS, 2007
Sojuz TMA-19/ISS, 2010
207d 13h 4m
a 5054 dní
(prebiehajúci let)
aktívny
Skripočka, Oleg IvanovičOleg Ivanovič Skripočka 24. december 1969 1997-10-1414. októbra 1997 aktívny
Kornijenko, Michail BorisovičMichail Borisovič Kornijenko 15. apríl 1960 1998-04-1010. apríla 1998 Sojuz TMA-18/ISS, 2010 5128 dní
(prebiehajúci let)
aktívny
Kononenko, Oleg DmitrijevičOleg Dmitrijevič Kononenko 21. jún 1964 1999-01-1515. januára 1999
prevedený z CSKB-Progress
Sojuz TMA-12/ISS, 2008 198d 16h 20m aktívny
Artemjev, Oleg GermanovičOleg Germanovič Artemjev 28. december 1970 2003-05-2929. mája 2003 aktívny
Borisenko, Andrej IvanovičAndrej Ivanovič Borisenko 17. apríl 1964 2003-05-2929. mája 2003 aktívny
Serov, Mark ViačeslavovičMark Viačeslavovič Serov 23. máj 1974 2003-05-2929. mája 2003 aktívny
Serovová, Jelena OlegovnaJelena Olegovna Serovová 22. apríl 1976 2006-10-1111. októbra 2006 aktívny
Tichonov, Nikolaj VladimirovičNikolaj Vladimirovič Tichonov 23. máj 1982 2006-10-1111. októbra 2006 aktívny
Babkin, Andrej NikolajevičAndrej Nikolajevič Babkin 21. apríl 1969 2010-04-2828. apríla 2010 aktívny
Kuď-Sverčkov, Sergej VladimirovičSergej Vladimirovič Kuď-Sverčkov 23. august 1983 2010-04-2828. apríla 2010 aktívny

Poznámky upraviť

 1. RKK Energija (Raketovo-kozmická korporácia Energija) sa do marca 1966 nazývala OKB-1 (Testovacia konštrukčná kancelária 1), do roku 1974 CKBEM (Ústredná konštrukčná kancelária experimentálneho strojárstva), do roku 1994 NPO Energija (Vedeckovýrobné združenie Energija)
 2. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 270-105 от 27 марта 1967 «О подготовке космонавтов-испытателей и космонавтов-исследователей... »

Referencie upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oddíl kosmonautů RKK Eněrgija na českej Wikipédii.

 1. a b c d e IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote [online]. Moskva: [cit. 2009-03-17]. Kapitola Отряд космонавтов РКК «Энергия». Dostupné online. (po rusky)
 2. ASTROnote. [Cit. 2009-03-17]. Kapitola Набор для полёта на корабле «Восход». (po rusky)
 3. a b c d ASTROnote [online]. [Cit. 2009-03-17]. Kapitola 1-й набор космонавтов-испытателей ОКБ-1.. Dostupné online. (po rusky)
 4. a b c ŠAMSUTDINOV, S.. Отряду космонавтов РКК «Энергия» - 40 лет. Новости космонавтики, 2006, čís. 7. Dostupné online. ISSN – 1078 1561 – 1078. (po rusky)
 5. ASTROnote [online]. [Cit. 2009-03-17]. Kapitola 2-й набор космонавтов-испытателей ЦКБЭМ.. Dostupné online. (po rusky)
 6. ASTROnote [online]. [Cit. 2009-03-17]. Kapitola 3-й набор космонавтов-испытателей ЦКБЭМ.. Dostupné online. (po rusky)
 7. ASTROnote. [Cit. 2009-03-17]. Kapitola 16-й набор в отряд РКК «Энергия».. (po rusky)
 8. HOLUB, Aleš, a kol. MEK – Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. REV. 2001-10-21, [cit. 2009-03-18]. Kapitola Sojuz 25. Dostupné online. (po česky)
 9. MARTÍNEK, František. Raz a dosť [online]. Malá encyklopédia kozmonautiky, rev. 2003-12-28, [cit. 2009-02-17]. Dostupné online. (po česky)