Gigabit za sekundu

(Presmerované z Gbit/s)

Gigabit za sekundu (Gb/s, Gbps alebo Gbit/s) je jednotka rýchlosti prenosu dát rovná 1 000 megabitom za sekundu alebo 1 000 000 kilobitom za sekundu alebo 1 000 000 000 bitom za sekundu.

Príklady rozhraní, dosahujúcich priepustnosť v rádoch gigabitov za sekundu:

Gigabajt za sekundu

upraviť

Inou jednotkou rýchlosti prenosu dát je gigabajt za sekundu (gBps alebo gbyte/s) a je osemnásobne rýchlejší ako gigabit za sekundu:

8 gigabit/s = 1 gigabyte/s

Zámena

upraviť

Jeden gigabit za sekundu by sa nemal zamieňať s gibibitom za sekundu (podrobne v Binárny prefix):

1 000 000 000 bit/s = 1 Gbit/s (jeden gigabit alebo tisíc bitov za sekundu)
1 073 741 824 bit/s = 1 Gibit/s (jeden gibibit za sekundu)


Prenosové rýchlosti
s desiatkovým základom bit per second << kilobit per second << megabit per second << gigabit per second << terabit per second
bit za sekundu << kilobit za sekundu << megabit za sekundu << gigabit za sekundu << terabit za sekundu
s dvojkovým základom bit per second << kibibit per second << mebibit per second << gibibit per second << tebibit per second
bit za sekundu << kibibit za sekundu << mebibit za sekundu << gibibit za sekundu << tebibit za sekundu