Gotická katedrála

Gotická katedrála je termín v architektúre, ktorý sa používa pre označenie konkrétneho typu veľkého kostola s chórovou ochodzou, vencom kaplniek a priečnou loďou. Nemusí byť katedrálou v užšom zmysle, t.j. sídlom biskupa.

Gotická katedrála v Kew (Londýn)

Gotická katedrála podľa R. Huygheho mala nesporne jednotný ráz od vznosného priečelia a hrotitých veží až k trblietavým relikviárom na oltári; tento jednotný ráz sa prejavoval v použitých slohových formách a v hlbokých pohnútkach, ktoré ich inšpirovali.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.