Gramatik

rozlišovacia stránka

Gramatik môže byť

PoznámkyUpraviť

  1. Slovenský tvar podľa STANISLAV, Ján. Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1945. Dostupné online. S. 11.

ReferencieUpraviť

  1. a b gramatik. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 430.
  2. Grammatikové. In: Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Zväzok 10 Gens – Hedwigia. V Praze : J. Otto, 1896. 1028 s. Dostupné online. S. 409-410.
  3. GRAMMATIKOS. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2232 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 866.
  4. GRAMATIK, Vavrinec. In: Biografický lexikón Slovenska. Zväzok III G – H. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2007. 739 s. ISBN 978-80-89023-96-7. S. 183-184.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.