Guvernér je v USA pomenovanie vedúceho výkonnej moci v každom štáte, alebo teritóriu. Guvernér nie je priamo podriadený federálnym úradom, ale politická a ceremoniálna hlava štátu.

Úloha a právomoci upraviť

Ústava Spojených štátov amerických zachováva ustanovenie o krajine ako federácii semi-suverénnych štátov a výkon moci, neodovzdaný federálnej vláde ostáva na úrovniach jednotlivých štátov. Štáty nie sú teda len provincie, alebo subdivízie federálnej administratívy. Administratívy jednotlivých amerických štátov majú relatívne vysokú právomoc; každý štát má vlastný Občiansky a Trestný zákonník a každý štát má svoju internú vládu.

Guvernér je najvyšší predstaviteľ exekutívy v každom štáte a teritóriu a v závislosti od individuálnej štátnej legislatívy môže mať pomerne vysokú kontrolu nad rozpočtom, právomoc ustanovovať štátnych úradníkov, vrátane niektorých sudcov a má nezastupiteľnú úlohu v zákonodarnom procese. Guvernér tiež môže mať dodatočné právomoci, môže byť napríklad veliteľom domobrany príslušného štátu a vo viacerých štátoch má absolútnu právomoc pri udeľovaní milosti. Volebné obdobie je štvorročné, okrem štátov New Hampshire a Vermont, kde sú guvernéri volení každé dva roky.

Vo všetkých štátoch sú guvernéri volení priamo a vo väčšine prípadov majú nezanedbateľné praktické právomoci, hoci tieto môžu byť obmedzené legislatívou príslušného štátu. V piatich vzdialených amerických teritóriách sú guvernéri momentálne tiež volení priamo, aj keď v minulosti boli ustanovovaní prezidentom Spojených štátov. Guvernéri môžu vetovať štátne rozpočty a vo všetkých štátoch okrem siedmich majú právo line-item veta na zákony, ktoré podpisujú. Je to v prípade tých zákonov, ktoré nepodliehajú federálnej legislatíve. V niektorých prípadoch zákonodarci môžu prelomiť guvernérske veto dvojtretinovou väčšinou, v iných väčšinou trojpätinovou. V Alabame, Indiane, Kentucky a Tennessee guvernérske veto môže byť prelomené jednoduchou väčšinou, čo ho robí prakticky zbytočným. V Arkansase môže byť prelomené absolútnou väčšinou. Guvernér Severnej Karolíny nemá právo veta od referenda v roku 1996. V prípade uvoľneného miesta v Senáte U.S.A. má guvernér právomoc určiť náhradníka až do volieb. Toto pravidlo platí v 47 štátoch, v Oregone, na Aljaške a vo Wisconsine guvernér takúto právomoc nemá.[1]

Guvernér štátu môže mať každý rok prejav o Stave štátu (State of the State address) s cieľom naplniť ústavnú klauzulu o každoročnom informovaní a stave svojho štátu. Guvernéri tiež vykonávajú ceremoniálne úlohy, napríklad stretnutia s významnými činiteľmi, ďalej udeľujú štátne vyznamenania, vydávajú symbolické prehlásenia, alebo navštevujú štátne veľtrhy. Guvernér tiež môže mať svoju rezidenciu.

História upraviť

 
Politická príslušnosť guvernérov USA. Červenou farbou sú vyznačení republikáni, modrou demokrati

V čase, keď časť územia USA bola kolóniou Spojeného kráľovstva a guvernér bol reprezentantom monarchu a predstaviteľom výkonnej moci, množstvo kolónií nepriamo svojich guvernérov volilo. Vyberali si ich z miestnych zákonodarcov, ale v období pred Vojnou za nezávislosť ich anglická koruna začala ustanovovať priamo. V období americkej revolúcie všetci guvernéri okrem Jonathana Trumbulla utiekli alebo boli vyhostení, avšak názov guvernér ostal s cieľom pomenovať novozvoleného úradného činiteľa.

Pred získaním vlastnej štátnosti bolo veľa amerických štátov teritóriami. Tieto teritóriá boli spravované federálnou vládou, mali guvernérov, ktorých ustanovoval prezident a ktorí boli potvrdení Senátom. Prvá priama voľba teritoriálnych guvernérov prebehla v Portoriku v roku 1948. Posledný ustanovený guvernér teritória, Hyrum Rex Lee v Americkej Samoy, svoj úrad zanechal v roku 1978.

Voľba guvernéra a časový harmonogram upraviť

Voľby guvernéra prebiehajú vo všetkých štátoch jednotne, každoročne to je prvý novembrový utorok. New Hampshire a Vermont si volia guvernéra raz za dva roky a každý párny rok. V ostatných štátoch je guvernér volený na štvorročné obdobie.

  • V tridsiatich štyroch štátoch prebiehajú voľby v párnych rokoch, ktoré sú deliteľné štyrmi (napríklad 2000, 2004, 2008), teda v tých istých rokoch, keď sa konajú voľby do Kongresu.
  • V deviatich štátoch a jednom teritóriu sa konajú voľby v párnych rokoch, ktoré nie sú deliteľné štyrmi, napríklad 2002, 2006 a 2010.
  • V Kentucky, Louisiane, a Mississippi sa voľby konajú v roku, ktorý predchádza roku, deliteľnému štyrmi.
  • V New Jersey a Virgínii sa voľby konajú v roku, ktorý nasleduje po roku, ktorý je deliteľný štyrmi.

Postavenie zástupcu guvernéra (lieutenant governor) upraviť

Postavenie a právomoci zástupcu guvernéra sa v jednotlivých štátoch líši. V niektorých štátoch sú to dve prakticky nezávislé funkcie, v iných si guvernér určuje, kto bude jeho zástupcom.

Referencie upraviť

  1. CRS Report for Congress [online]. 22.1.2003. Dostupné online. (anglicky)

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Governor (United States) na anglickej Wikipédii.